BIP Dębowa Kłoda

Wniosek o zakup węgla?>

Wniosek o zakup węgla

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dębowa Kłoda!

Osoby zainteresowane kupnem węgla, zobowiązane są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP (/UG_DEBOWA/SkrytkaESP), osobiście w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda (pokój nr 1 i nr 2) lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie i miejscu odbioru węgla.

Uwaga!   Urząd Gminy Dębowa Kłoda nie pokrywa kosztów transportu zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy. Istnieje możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, zorganizować transport przez podmiot dystrybucyjny za dodatkową opłatą.

Więcej informacji:

Pod nr telefonu: 833557010; 833557578, 833557008

Do pobrania:

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH