BIP Dębowa Kłoda

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia?>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 21.06.2022 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda położonych na terenie obrębu (wsi): Żmiarki i Dębowa Kłoda, przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 13 lipca 2022 r.

Dodatkowe informacje – tel. 83 355 75 90 lub 83 355 70 08.

Czytaj dalej