BIP Dębowa Kłoda

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia?>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl ( w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 3 listopada 2020 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do dzierżawy użyczenia.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 25 listopada 2020 r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08,

Czytaj dalej