BIP Dębowa Kłoda

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy?>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl  (w zakładce: mienie gminy/wykaz nieruchomości) został zamieszczony w dniu 02 czerwca 2020 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 24 czerwca 2020 r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08.

Czytaj dalej