BIP Dębowa Kłoda

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę?>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl
i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 29 listopada 2017 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do najmu i dzierżawy.
Termin  wywieszenia  wykazu  upływa  w  dniu  21  grudnia  2017 r.
Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08

Czytaj dalej