BIP Dębowa Kłoda

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie?>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 02.08.2022 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda położonych na terenie obrębu (wsi) Uhnin, przeznaczonych do oddania w użytkowanie.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 24 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe informacje – tel. 83 355 75 90 lub 83 355 70 08.

Czytaj dalej