BIP Dębowa Kłoda

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży



?>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda    i n f o r m u j e,    że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl
i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 18 grudnia 2017 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości             stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do sprzedaży.
Termin  wywieszenia  wykazu  upływa  w  dniu  10 stycznia  2018 r.
Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08.

Czytaj więcej