BIP Dębowa Kłoda

Wykaz osób zakwalifikowanych do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych?>

Wykaz osób zakwalifikowanych do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych

Poniżej zamieszczamy wykaz osób zakwalifikowanych do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych wylosowanych w dniu 4.09.2019 r. w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Dębowa Kłowa do złożenia wniosku na realizację zadania pt. „Energia przyjazna środowisku i turystyce w gminie Dębowa Kłoda – etap II” w ramach RPOWL na lata 2014-2020, działanie 4.1 Energia przyjazna środowisku.

Pozostałe osoby, które złożyły ankiety zostały umieszczone na listach rezerwowych odpowiednio na montaż instalacji fotowoltaicznej i solarnej.