BIP Dębowa Kłoda

Wyniki ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości?>

Wyniki ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Ogłoszono wyniki ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Gmina Dębowa Kłoda otrzymała dotację na zorganizowanie pikniku rodzinnego przy współudziale KGW  Stępków. Podczas pikniku będą podjęte działania informacyjne w zakresie przemocy domowej i przeciwdziałania przestępstwom na szkodę małoletnich.

Celem tych działań będzie uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie oraz kształtowanie świadomości społecznej przez informowanie i edukowanie o formach wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Dzięki temu przedsięwzięciu zostaną zakupione stoły z ławkami, grill oraz wynajęty zostanie dmuchaniec dla dzieci.