BIP Dębowa Kłoda?>

Wzmożony pobór wody!

W związku z bardzo dużym zużyciem wody, szczególnie w sołectwach Wyhalew i Kodeniec, zwracamy się z prośbą do rolników tych miejscowości o napełnianie zbiorników opryskiwaczy wodą w godzinach od 10.00 do 13.00 lub od 22.00 do 6.00. Wzmożony pobór wody w godzinach porannych i wieczornych powoduje znaczny spadek ciśnienia w urządzeniach wodociągowych oraz chwilowe przerwy w dostawie wody, szczególnie na osiedlach wielolokalowych.

Od czasu rozpoczęcia okresu oprysków Gmina odnotowuje znaczny wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Informujemy, że korzystanie z hydrantów przez osoby nieuprawnione jest zabronione i przysługuje kara grzywny do 5 tyś zł. Uprawnionym bowiem podmiotem  do korzystania z urządzeń wodociągowych takich jak hydrant jest przedsiębiorstwo wodociągowe lub Państwowa Straż Pożarna i jednostki OSP. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki nielegalnego poboru wody z hydrantów. Prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach. Tylko eliminując takie przypadki, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.