BIP Dębowa Kłoda

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda do wypełnienia ankiety?>

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda do wypełnienia ankiety

Zapraszamy Mieszkańców z gminy Dębowa Kłoda (w tym Stowarzyszenia, KGW, przedsiębiorców, itp.) oraz jednostki podległe (GOPS,GOK,Szkoły) do wypełnienia KARTY PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO w ramach Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda na lata 2021 – 2030 i przedłożenie jej do Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w godzinach funkcjonowania urzędu.

Termin składania wypełnionych kart do 20.02.2022 r.

Gmina Dębowa Kłoda jest w trakcie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości mogłyby być realizowane w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji, tj. sołectwach Białka i Kodeniec.

Wpisanie projektu na listę planowanych przedsięwzięć w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Dębowa Kłoda na lata 2021-2030 umożliwi Gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Wskazane przez Państwa przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno działań infrastrukturalnych, jak i działań miękkich (szkolenia, kursy, warsztaty, itp.).

Karta projektu rewitalizacyjnego