BIP Dębowa Kłoda

Zaproszenie do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.?>

Zaproszenie do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i osoby fizyczne (psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, osoby przeszkolone do prowadzenia profilaktyki uzależnień) do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r. Karty zgłoszeń zadania należy złożyć do dnia 15 listopada 2022r.  u przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie –Jolanty Antoniuk.