BIP Dębowa Kłoda

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY?>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Dębowa Kłoda z a p r a s z a do składania ofert na dzierżawę i rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Lubiczynie na działce nr 533/2 oraz części działki nr 533/1, dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr LU1R/00045769/1.

Termin wywieszenia wykazu upłynął w dniu 10.07.2019 r.

W postępowaniu nie wyłoniono Dzierżawcy z uwagi na powstałe wątpliwości w odniesieniu do stanu nieruchomości i warunków jej wydzierżawienia, biorąc pod uwagę okres i cel na jaki miała zostać wydzierżawiona.

Ponowną ofertę dzierżawy należy złożyć w terminie do dnia 03 stycznia 2020 r.

Czytaj dalej