BIP Dębowa Kłoda?>

Zaproszenie na szkolenie z PROW

Poniżej zamieszczamy informacje z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, który organizuje szkolenie z zakresu:

poddziałanie 3.1 w ramach PROW 2014-2020 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w  unijnych i krajowych systemach jakości.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegóły terminów spotkań oraz możliwość kontaktu telefonicznego w załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie PROW 2014-2020.