BIP Dębowa Kłoda

GOPS Dębowa Kłoda?>

GOPS Dębowa Kłoda

Nie bądź obojętny – reaguj na przemoc!

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś świadkiem osób krzywdzonych, widzisz coś niepokojącego dzwoń po pomoc – nie zwlekaj – reaguj!:

Ważne telefony i adresy:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dębowej Kłodzie: 83 355 70 18
  • Komenda Powiatowa Policji w Parczewie: 83 355 32 10
  • Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Parczewie: 504 806 438
  • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 801 120 002
  • Kryzysowy Telefon Zaufania: 116, 123

Przydatne informacje:

POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH_PRZEMOĄ W RODZINIE

Baza teleadresowa – organizacje pozarządowe

Rejestr placówek zapewniajacych miejsca noclegowe

Lista wybranych placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym przemoca w rodzinie

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia

O Zespole Interdyscyplinarnym PPwR w Dębowej Kłodzie