BIP Dębowa Kłoda

ZGŁOSZENIA ZNALEZIONYCH ZWŁOK DZIKA?>

ZGŁOSZENIA ZNALEZIONYCH ZWŁOK DZIKA

Celem akcji informacyjnej jest wsparcie działań, zmierzających do eliminacji wirusa
poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.
Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych ma na celu zminimalizowanie
ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do
gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików w dowolnym stadium rozkładu,w tym również kości dzików. Jednakże, w przypadku znalezienia zwłok dzika zabitego w wyniku kolizji drogowych (w pasie drogowym lub w pobliżu), informację taką należy również zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek-Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu z gminami

REGULAMIN KONKURSU

WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

ULOTKA_DZIKI