BIP Dębowa Kłoda

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?>

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dębowa Kłoda

Właściciele nieruchomości, którzy zapewnili schronienie uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy zobowiązani są do niezwłocznego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zwiększeniem ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

 
Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębowa Kłoda — zakładka Wnioski i pliki lub bezpośrednio w pokoju nr 1 w  siedzibie Urzędu. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda. Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu 83 3557578.