BIP Dębowa Kłoda

Zwrot podatku akcyzowego- luty 2021 r.?>

Zwrot podatku akcyzowego- luty 2021 r.

Informujemy, że od dzisiaj rolnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

W terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. powinni złożyć wniosek wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup paliwa rolniczego za okres
od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Producenci rolni, którzy w pierwszym terminie nie ubiegali się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku dołączają zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu według stanu na 31 grudnia 2019 r.
 
Uwaga! Rolnicy, którzy już w pierwszym terminie złożyli informacje o liczbie DJP bydła, nie dołączają tego dokumentu do wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są
pod nr telefonu 83 3557024 lub w pokoju nr 16 w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda.

W związku z pandemią COVID – 19 prosimy aby każdy interesant posiadał maseczkę ochronną.
Zwrot akcyzy będzie wypłacany przelewem na konta, dlatego niezbędne będzie podawanie numeru rachunku bankowego.