Bezpłatny kurs florystyczny

Weź udział w bezpłatnym kursie florystycznym.

Nauczysz się jak projektować i wykonywać kompozycje z roślin np. bukiety, stroiki, wieńce i inne dekoracje.

O.K  Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zapewnia :

– udział w szkoleniu oraz stypendium szkoleniowe ok. 1000zł.,

– zwrot kosztów dojazdu,

– wynagrodzenie za staż zawodowy  1400zł „na rękę”,

– obiady oraz serwis kawowy w trakcie szkolenia,

– poradnictwo psychologiczne i pośrednictwo pracy,

– materiały szkoleniowe.

Całość kursu na terenie Parczewa.

Zgłoś się dzisiaj. Jeśli nie dzisiaj to kiedy? Tel. 509-680-603

Masz inny pomysł na kurs? Powiedz nam o tym. Tel. 509-680-603

Regulamin AKTYWNI OD ZARAZ 24.10.2017

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/bezplatny-kurs-florystyczny/
Twitter

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców z gminy Dębowa Kłoda

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców z gminy Dębowa Kłoda

Kolejna partia żywności w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana w dniach 11 i 13 grudnia 2017r. w godzinach  od 9.00 do 14.00

Artykuły spożywcze będą wydawane w budynku Ochotniczej Straży  Pożarnej w Kodeńcu

Informacje dotyczące rodzin zakwalifikowanych do programu dostępne są pod numerem telefonem: 83 355 70 18

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/pomoc-zywnosciowa-dla-mieszkancow-z-gminy-debowa-kloda/
Twitter

Przetargi na sprzedaż nieruchomości-ogłoszenie

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza drugie (II) publiczne ograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda położonych na terenie wsi Pachole. Przetargi odbędą się 12 stycznia 2018r. o godz.12.00.

 Czytaj więcej

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-ogloszenie-10/
Twitter

Przetarg na sprzedaż nieruchomości-ogłoszenie

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza drugi (II) publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własności Gminy Dębowa Kłoda położonej na terenie wsi Pachole. Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2018r. o godz.11.00.

Czytaj więcej

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/przetarg-na-sprzedaz-nieruchomosci-ogloszenie-3/
Twitter

75.rocznica zbrodni popełnionej przez hitlerowskich okupantów na mieszkańcach miejscowości Białka

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/75-rocznica-zbrodni-popelnionej-przez-hitlerowskich-okupantow-na-mieszkancach-miejscowosci-bialka/
Twitter

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl
i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 29 listopada 2017 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do najmu i dzierżawy.
Termin  wywieszenia  wykazu  upływa  w  dniu  21  grudnia  2017 r.
Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08

Czytaj dalej 

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-i-dzierzawe/
Twitter

20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Sejm ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

20 listopada 2017 r.  świętujemy, po raz kolejny w Polsce, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Uchwałą z dnia 7 listopada 2014.

Każde dziecko ma prawo do wychowania i dorastania w atmosferze miłości i bezpieczeństwa, z poszanowaniem jego godności.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło dokument określający prawa dziecka – Konwencję o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, jest najważniejszym dokumentem międzynarodowym poświęconym prawom i wolności dziecka. Postanowienia Konwencji odnoszą się zarówno przed, jak i po urodzeniu. Konstytucja, określana też Światową Konstytucją Praw Dziecka, została przyjęta jednomyślnie 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach Dziecka 7 lipca 1991r.

Potwierdzeniem podmiotowego traktowania dziecka jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r., której postanowienia zapewniają ochronę jego praw.

W załączeniu pismo P. Albina Mazurka Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/20-listopada-ogolnopolski-dzien-praw-dziecka/
Twitter

BADANIE SADÓW

W listopadzie na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie  sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie jest przeprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Celem badania jest pozyskanie danych dotyczących struktury odmianowej sadów jabłoniowych, gruszowych, brzoskwiniowych i morelowych. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji sadowniczej oraz ogólnej oceny sytuacji w sadownictwie. Otrzymane wyniki posłużą także do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju.

Więcej informacji na temat badania, metod jego realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/badanie-sado/
Twitter

Przetargi na sprzedaż nieruchomości-ogłoszenie

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza pierwsze (I) publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowa Kłoda położonej na terenie wsi (obrębu): Dębowa Kłoda, Kodeniec, Pachole, Żmiarki. Przetarg odbędzie się 8 grudnia 2017r. o godz. 11.00.

Czytaj więcej

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-ogloszenie-9/
Twitter

Koncert pieśni patriotycznych

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/koncert-piesni-patriotycznych/
Twitter