Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Przewodnik/ Krok pop kroku.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/rozpoczynamy-przyjmowanie-zgloszen-na-usuwanie-azbestu/
Twitter

Komunikat w sprawie składania wniosków o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego

Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie  Pan Marek Wojciechowski  przesłał „Komunikat” (w załączeniu) dotyczący terminu składania wniosków o wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego. Termin składania wniosków upływa z dniem 15.05.2018 r.

Komunikat(1)

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/komunikat-w-sprawie-skladania-wnioskow-o-wpis-do-rejestru-producentow-surowca-tytoniowego/
Twitter

Montaż kotłów na biomasę-podpisana umowa z Wykonawcą

W dniu dzisiejszym tj. 7.05.2018r. została podpisana umowa na montaż kotłów na biomasę z Panem Kazimierzem Martychowcem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec” z siedzibą w Opolu. O dalszych poczynaniach będziemy informować na bieżąco.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/montaz-kotlow-na-biomase-podpisana-umowa-z-wykonawca/
Twitter

Mobilny punkt techniczny Lubelskiego Oddziału Regionalnego- PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2018

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/mobilny-punkt-techniczny-lubelskiego-oddzialu-regionalnego-platnosci-bezposrednie-2018/
Twitter

Nowy harmonogram odbioru odpadów dla miejscowości Białka

Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem odbioru odpadów w miejscowości Białka w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/nowy-harmonogram-odbioru-odpadow-dla-miejscowosci-bialka/
Twitter

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 16 kwietnia 2018r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 9 maja 2018r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83)355-70-08.

Czytaj dalej

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-najmu-i-dzierzawy/
Twitter

Rozstrzygnięty przetarg na dostawę i montaż instalacji solarnych

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2018r. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę i montaż instalacji solarnych. Została wybrana firma Antinus Sp. z o.o. ze Skierniewic, która złożyła ofertę na kwotę 3 835 233,36 zł.
Po uzupełnieniu niezbędnych formalności zostanie podpisana umowa z Wykonawcą oraz zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami w celu omówienia wszelkich szczegółów.
Gdyby ktoś jeszcze był zainteresowany montażem instalacji solarnych, w tym mieszkańcy bloków z terenu gminy Dębowa Kłoda zapraszamy po informacje do siedziby Urzędu.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/rozstrzygniety-przetarg-na-dostawe-i-montaz-instalacji-solarnych/
Twitter

Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF-szkolenie

Marszałek Województwa Lubelskiego  Sławomir Sosnowski serdecznie zaprasza  hodowców trzody chlewnej na szkolenie pt. „Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF”,   które odbędzie się   23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)  w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,  ul. Pomiarowa 1, 21-300 Radzyń Podlaski

Program:

9.30-10.00   Rejestracja uczestników szkolenia

10.00-10.30  Przywitanie uczestników szkolenia. Działania samorządu na rzecz walki z ASF

10.30-11.30 Czynniki genetyczne warunkujące produkcję wołowiny

11.30-12.30 Metody i modele produkcji wołowiny

12.30-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.00 Produkcja bydła mięsnego w praktyce

14.00-14.30 Panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji

14.30-15.00 Degustacja potraw regionalnych

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/wsparcie-alternatywnych-form-produkcji-rolnej-wobec-asf-szkolenie/
Twitter

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 03 kwietnia 2018r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do sprzedaży.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 25 kwietnia 2018r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83)355-70-08.

Czytaj dalej

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/wykaz-nieruchomosci-przeeznaczonych-do-sprzedazy/
Twitter

LO im. Mikołaja Kopernika w Parczewie

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/lo-im-mikolaja-kopernika-w-parczewie/
Twitter