„Rodzina 500+”-nowy okres świadczenia

Informator „Rodzina 500+ „

„500+” w pigułce

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/rodzina-500-nowy-okres-swiadczenia/
Twitter

Mobilny Punkt Informacyjny z zakresu pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej

W dniu 28.07.2017r. zapraszamy mieszkańców gminy Dębowa Kłoda na konsultacje  z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wsparcia z funduszy Unii Europejskiej. Punkt Informacyjny będzie mieścił się w budynku Urzędu Gminy Dębowa Kłoda pokój nr 22, czynny w godz. 11.00-13.30.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/mobilny-punkt-informacyjny-z-zakresu-pozyskiwania-funduszy-unii-europejskiej/
Twitter

SPOTKANIE DLA ROLNIKÓW DOT.ASF

Spotkanie dla rolników dot. ASF:

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3, dotyczące wprowadzenia strefy ochronnej w związku z chorobą ASF.

W programie:
1)    Skutek wprowadzenia strefy niebieskiej na przykładzie Gminy Leśna Podlaska z udziałem przedstawicieli: samorządu, rolników i myśliwych:
2)    Przedstawienie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem pomoru świń przez służby weterynaryjne;
3)    Wypracowanie modelu współpracy z kołami myśliwskimi z terenu Powiatu Parczewskiego;
4)    Omówienie kierunków dalszych przeciw działań z udziałem przedstawicieli władz.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/spotkanie-dla-rolnikow-dot-asf/
Twitter

Strefa żółta ASF – informacje

Załącznik dot. informacji ASF oraz pomocy Wnioskodawcom przy zwalczaniu ASF

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/strefa-zolta-asf-informacje/
Twitter

Obchody 73. rocznicy walk partyzanckich z hitlerowskim najeźdźcą

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/obchody-73-rocznicy-walk-partyzanckich-z-hitlerowskim-najezdzca/
Twitter

ASF-MIĘDZYWOJEWÓDZKA KONFERENCJA

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/asf-miedzywojewodzka-konferencja/
Twitter

ASF – STREFA OCHRONNA NA TERENIE POWIATU PARCZEWSKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie informuje, iż zgod­nie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017r. rozszerzono  strefę ochronną (żółtą) na ternie powiatu parczewskiego o obszar obejmujący  gminy: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień.

W załączeniu:

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017r.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/asf-strefa-ochronna-na-terenie-powiatu-parczewskiego/
Twitter

OSTRZEŻENIE

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie

OSTRZEGA !!!

przed oszustami podającymi się za pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

wyłudzającymi pieniądze od hodowców trzody chlewnej w związku z wystąpieniem ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

Informuję, że Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej przed przystąpieniem do kontroli okazują legitymację służbową, odznakę oraz NIE pobierają pieniędzy w gotówce tytułem kary !!!

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/ostrzezenie/
Twitter

KOLONIE 2017 W ZAKOPANEM – DOFINANSOWANIE Z KRUS

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” przedstawia ofertę wypoczynku letniego w formie kolonii dla 50 dzieci rolników, których co najmniej jedno z rodziców objęte jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie,  tj. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta). Dla potwierdzenia ubezpieczenia należy przedstawić oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS).

Termin turnusu: 05 – 18 sierpnia 2017
Lokalizacja turnusu: Dom Wczasowy „Halny”, Ul. Rybkówka 17, 34-500 Zakopane
Potwierdzenie dokonania wpłaty na konto Stowarzyszenia Dom Europy – 440 zł
W cenie: zakwaterowanie (13 noclegów), wyżywienie (4 posiłki dziennie), przejazdy autokarowe, opieka pedagogiczna i medyczna, ubezpieczenie, bilety wstępu, przewodnik górski.
Warunki uczestnictwa:

  • wiek uczestnika 9 – 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone w latach 2001 – 2008);
  • wypełniona prawidłowo i wysłana do organizatora karta kwalifikacyjna;
  • potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS. UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)

Oryginał zaświadczenia z KRUS, powinienem wykazywać, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Zaświadczenia muszę być wystawione na rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne. Opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem. Rodzić o innym nazwisku niż dziecko zobowiązany jest przedstawić akt urodzenia dziecka.

Wpłaty w wysokości 440 zł należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Dom Europy:
Europejskie Centrum Integracji I Współpracy Samorządowej „Dom Europy”
Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin
Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0261 1360
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Lublinie,
ul. Krakowskie Przedmieście 49, 20-076 Lublin
TYTUŁEM: – Imię i nazwisko dziecka, wpłata na działalność statutową, kolonia 2017.
(np. Jan Kowalski, wpłata na działalność statutową, kolonia 2017)
W przypadku wpłat za całą grupę- należy wpisać – Wpłata na działalność statutową kolonia 2017

Więcej informacji na:
http://domeuropy.lubelskie.pl/kolonie-zakopanem-zglos-sie-juz-dzis
Kontakt do Organizatora: 508-194-663

Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

Do pobrania:

1. Karta_kwalifikacyjna_Zakopane2017

2. WZÓR WYPEŁNIENIA karta kwalifikacyjna

3. Informacja o koloniach

 

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/kolonie-2017-w-zakopanem-dofinansowanie-z-krus/
Twitter

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy Dębowa Kłoda informuje iż,  w związku z  otrzymanym pismem z dnia 28.06.2017r. od Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie rozszerzenia strefy ochronnej przed ASF (afrykańskim pomorem świń) na terenie województwa lubelskiego między innymi o  powiat parczewski, dnia  12 lipca 2017 r.  (środa) o godz. 10.00   w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie  odbędzie się spotkanie przedstawiciela Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie z rolnikami – hodowcami trzody chlewnej z terenu naszej gminy. Wszystkich rolników prowadzących działalność związaną z hodowlą trzody chlewnej  prosimy o wzięcie udziału w przedmiotowym spotkaniu.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/informacja-dla-rolnikow/
Twitter