„Polski e-bazarek”

Uruchomiony został ogólnopolski serwis „Polski e-bazarek”, na którym  Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całego kraju utworzyły wspólne narzędzia internetowe, które maja ułatwić rolnikom sprzedaż swoich produktów. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach „Lubelskiego e-bazarku” będzie promował i pomagał mieszkańcom obszarów wiejskich naszego województwa w sprzedaży produktów w skali całego kraju. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz ze zdjęciem produktu na wskazany na stronie https://www.polskiebazarek.pl/ w zakładce „Lubelski e-bazarek”  kontakt z doradcą LODR w Końskowoli . Zachęcamy do śledzenia zakładki, gdzie będzie można znaleźć kontakty do lokalnych rolników, sprzedawców/producentów branży rolniczej. W zakładce konsumenci znajduje się krótka charakterystyka oferowanych produktów, proponowana cena, dane kontaktowe do producentów.  Zapraszamy do skorzystania z tej formy promocji za pośrednictwem ww. platformy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl  (w zakładce: mienie gminy/wykaz nieruchomości) został zamieszczony w dniu 02 czerwca 2020 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 24 czerwca 2020 r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08.

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości położone na terenie Gminy Dębowa Kłoda, powiat parczewski woj. lubelskie tj.: Makoszka, Kodeniec, Chmielów, Uhnin, Pachole, Plebania Wola

Kolejny zakup laptopów w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła+

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 21 maja 2020 r. znalazła się na liście Grantobiorców (JST), których wnioski zostały ocenione pozytywnie i zostały wybrane  do dofinansowania zadania pn. „Zakup komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem biurowym dla placówek oświatowych z terenu Gminy Dębowa Kłoda II” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła+ Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Została podpisana już umowa na realizację projektu grantowego na kwotę 54 995 zł i stanowi 100 % wydatków kwalifikowanych projektu w ramach, której zostanie zakupione 17 laptopów. Procedura związana z wyłonieniem dostawcy sprzętu została także rozstrzygnięta i dokładny koszt zakupu laptopów wynosić będzie 54 992,00 zł. Sprzęt komputerowy zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie oraz do Szkoły Podstawowej w Kodeńcu, a następnie trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Zakupiony sprzęt ma usprawnić funkcjonowanie nauki zdalnej i wspomóc tych uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera. Sprzęt zostanie im wypożyczony. 

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.