Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020

W dniu 14 listopada 2018r. w godzinach  9.00-14.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodeńcu  odbędzie się wydawanie artykułów spożywczych  dla osób zakwalifikowanych do programu Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018, które nie odebrały żywności.

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/pomoc-zywnosciowa-w-ramach-programu-operacyjnego-pomoc-zywnosciowa-2014-2020/
Twitter

„Wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi w ramach Pikniku Patriotycznego Służymy Niepodległej”

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek informuje o Wojewódzkiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi. Zbiórka odbędzie sie w sobotę  10 listopada 2018r. w ramach organizowanego Pikniku Patriotycznego „Służymy Niepodległej” na terenie Targów Lubelskich przy ul. Dworcowej w godzinach 11.00-16.0.

Pismo od Wojewody

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/wojewodzka-akcja-honorowego-oddawania-krwi-w-ramach-pikniku-patriotycznego-sluzymy-niepodleglej/
Twitter

Uroczystości związane z obchodami 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/uroczystosci-zwiazane-z-obchodami-100-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/
Twitter

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020

 

W dniach 7 i 8 listopada 2018r. w godzinach  9.00-14.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodeńcu  odbędzie się wydawanie artykułów spożywczych  dla osób, które są zakwalifikowane do programu Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018

Przydatne informacje:

Plakat pomoc żywnościowa.pdf (31 pobrań) Kto może otrzymać pomoc.pdf (46 pobrań) Opis Podprogramu - 2018.pdf (30 pobrań)

Więcej informacji: http://debowakloda.pl/pomoc-zywnosciowa-w-ramach-programu-operacyjnego-pomoc-zywnosciowa-2014-2020

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/1947-2/
Twitter

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbest

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda u Pana Marcina Makówki pod nr tel. 83 355 75 78 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok po kroku lub otrzymać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda w pok. nr 1.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/rozpoczynamy-przyjmowanie-zgloszen-na-usuwanie-azbest/
Twitter

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

  1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
  2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
  4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
  5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.                                                                             Szczegółowe informacje: www.straz.gov.pl                                                      

                                         

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa/
Twitter

Bezpłatne badania wzroku

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/bezplatne-badania-wzroku/
Twitter

Pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Zapraszamy osoby chętne i kwalifikujące się do Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z terenu gminy Dębowa Kłoda w celu kwalifikacji  i podpisania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie do dnia 26.10.2018r.(piątek).

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  (Dz. U. z 2018r., poz. 1358), od dnia 1 października 2018r. kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania artykułów żywnościowych wynosi odpowiednio: 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056,00 zł  dla osoby w rodzinie.

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/pomoc-zywnosciowa-3/
Twitter

Susza 2018-ponowna lustracja upraw

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż związku z szacowaniem strat w uprawach rolnych w wyniku suszy, zgodnie z najnowszymi raportami IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, szacowaniu podlegają  uprawy, których  wcześniej nie można było oszacować (t.j. kukurydza, ziemniaki, buraki).

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w terminie do  4 października 2018r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Dębowa Kłoda pisemnych wniosków (w godzinach pracy urzędu) – korekty do protokołów suszowych  o oszacowanie wysokości powstałych szkód w w/w  uprawach.

Ponadto informujemy, iż w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w pok. Nr 2 można odbierać protokoły suszowe celem złożenia wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Parczewie.

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju wsi

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/susza-2018-ponowna-lustracja-upraw/
Twitter

Bezpłatna Mammografia

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/bezplatna-mammografia-4/
Twitter