Dzienne archiwum: Październik 20, 2017

Zaproszenie na szkolenie z PROW

Poniżej zamieszczamy informacje z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, który organizuje szkolenie z zakresu:

poddziałanie 3.1 w ramach PROW 2014-2020 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w  unijnych i krajowych systemach jakości.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegóły terminów spotkań oraz możliwość kontaktu telefonicznego w załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie PROW 2014-2020.

Konkurs na stanowisko na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie.

W załączeniu znajduje się Zarządzenie nr 61/17 z dnia 20 października 2017r. o ogłoszeniu konkursu wraz z informacjami o niezbędnych załącznikach. Oferty należy składać do 10 listopada 2017r. do godz.14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda. W przypadku nadsyłania ofert pocztą o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Zarządzenie nr 61/17-ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora