Dzienne archiwum: 5 maja, 2020

Rekultywacja wysypiska w Lubiczynie

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Gmina Dębowa Kłoda podpisała umowę dzierżawy z firmą Terra Amica Spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Ostrołęce na składowisko odpadów w miejscowości Lubiczyn. Przedmiotem umowy jest wykonanie całkowitej rekultywacji znajdującego się wysypiska wraz z jego zamknięciem.

Stypendium szkolne-wypłata

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i pracowników Urzędu, informujemy iż wypłaty stypendiów szkolnych będą odbywały się na wskazany na oświadczeniu nr konta bankowego.

  1. W związku z powyższym prosimy o zwrotne dostarczenie wypełnionych i podpisanych oświadczeń o wyrażeniu zgody na wypłatę stypendium szkolnego na konto bankowe.
  2. Wraz z oświadczeniem prosimy o dostarczenie faktur, potwierdzających poniesienie kosztu edukacyjnego (faktury wystawione za zakupione materiały edukacyjne itd. od 01.01.2020r.) Proszę zwracać uwagę na dane zamieszczone na fakturze (państwa imiona, nazwiska, adresy, tak by nie było w nich błędów i aby zgadzały się z danymi wnioskodawcy). Pozostałe wytyczne dotyczące faktur i tego co stanowi przykładowy wydatek kwalifikowany do wypłaty stypendium nie zmieniły się.
  3. W przypadku kilkorga dzieci wnioskodawcy proszę spiąć faktury dla każdego dziecka osobno i ołówkiem na pierwszej fakturze napisać jakiego dziecka dotyczy dany komplet.
  4. Faktury i oświadczenia proszę dostarczać w możliwie najszybszym terminie, najlepiej do 30.05.2020r. (zapakowane w kopercie z dopiskiem stypendium szkolne należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach Urzędu).
  5. Wypłaty stypendium po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dostarczonych faktur będą odbywały się sukcesywnie od 01.06.2020r. do 26.06.2020r.
  6. W razie wszelkich niejasności proszę o kontakt telefoniczny pod nr (83) 355 70 06.

Trybuny-rozbudowa boiska sportowego

Dziękujemy firmie Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.  za współfinansowanie projektu CSR-„Kultywowanie tradycji, kultury i historii” w ramach, którego nastąpiła „Rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie przez budowę trybuny 3 – rzędowej”.

W projekcie zostało wykonane:
-zakup i montaż trybun;
-zakup i montaż balustrad;
-podjazd dla niepełnosprawnych;
– utwardzenie terenu kostką betonową.

Inwestycja została już zakończona i z dniem 27.04.2020 r. Gmina Dębowa Kłoda otrzymała Zaświadczenie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu budowlanego.

Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę mieszkańców z gminy Dębowa Kłoda związaną z alternatywną możliwością spędzania wolnego czasu. Dalsza rozbudowa boiska sportowego pozwoli na zwiększenie aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez integrację społeczeństwa wokół dyscypliny sportu, chcemy pokazać możliwości dalszego rozwoju i budować pozytywne postawy.

Powyższy projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu przebywania i korzystania z obiektu sportowego. Realizacja przedsięwzięcia ma też bezpośredni wpływ na atrakcyjność i promocję sportu w naszej miejscowości.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-2.png