Miesięczne archiwum: Lipiec 2020

Grupy wsparcia online

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie FUNDACJI ADRA – GRUPY WSPARCIA ONLINE „Równoważnia”
Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu.
Udział w nich jest bezpłatny.
Aby dołączyć do Grup Wsparcia „Równoważnia” wystarczy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie:
http://www.adra.pl/kryzys i poczekać na kontakt ze strony koordynatora projektu.
Szczegółowe informacje na temat inicjatywy znajdą Państwo w załączeniu.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla mikro i małych przedsiębiorstw

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 15.07.2020 r. od godz. 10:00:00 do 22.07.2020 r. do godziny 15:00:00.

Nabór zostanie zakończony przed wskazanym terminem, jeżeli wartość wnioskowanego wsparcia w złożonych w ramach naboru wnioskach o dofinansowanie przekroczy 140% dostępnej alokacji lub zostanie złożonych 5000 wniosków o dofinansowanie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a,

20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014) .

Filmy szkoleniowe LSI2014.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/3-7-wzrost-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw-finansowanie-kapitalu-obrotowego-mikro-i-malych-przedsiebiorstw/

Gmina Dębowa Kłoda podpisała umowę na dofinansowanie warsztatów kulinarnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 7 lipca br. podpisała umowę z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. „Warsztaty kulinarne dla mieszkańców gminy Dębowa Kłoda jako sposób na promocję obszaru LGR objętego LSR”  dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia nastąpi przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda w ramach, których zostaną zaprezentowane potrawy rybne i nie tylko. Jednocześnie podczas zorganizowanego wydarzenia zostanie zorganizowana dla dzieci pogadanka na temat sztuki chowu i hodowli ryb, w tym także historii rybołówstwa, kultury i przyrody obszaru LSR przez osobę posiadającą doświadczenie z zakresu ryb. W trakcie przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone konkursy kulinarne dla dorosłych  (na najlepszą przyrządzoną potrawę) oraz konkursy plastyczne dla dzieci (na rysunek ryb słodkowodnych bądź morskich), w ramach których będzie można otrzymać cenne nagrody. Do przeprowadzenia warsztatów zakupiony zostanie m.in. namiot, stoły, ławki i krzesła.

Celem operacji jest promocja rybackiego dziedzictwa poprzez realizację warsztatów kulinarnych w 2020 r. na terenie gminy Dębowa Kłoda.

Całkowity koszt zadania: 22 692,86 zł

Kwota dofinansowania: 19 288,00 zł