Wszystkie wpisy, których autorem jest Radosław Rybak

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza Mieszkańców na spotkanie informacyjne przed montażem instalacji solarnych, w ramach realizowanego projektu pt. ,,Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Termin spotkania:

– 5 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie.

 5 czerwca (wtorek) o godz. 18.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kodeńcu

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wykonawcy ww. inwestycji.

Na zebraniu przedstawimy harmonogram montażu, prosimy o obecność.

Informacje pod nr tel. 533-807-444.                                                                   Radosław Kozak

                                                                                                                                         Wójt Gminy Dębowa Kłoda

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej http://www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl w zakładce „Mienie gminy”, został zamieszczony wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 3557590 lub (83) 3557008.

Czytaj dalej…

Zostały odwołane pierwsze publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda wyznaczone na dzień 26 maja 2017 r. na godz. 11:00

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuję, że zostały odwołane pierwsze publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda wyznaczone na dzień 26 maja 2017 r. na godz. 11:00 dotyczące nieruchomości położonych na terenie obrębu (wsi):
1) Pachole działka nr 56 o pow. 0,5300 ha;
2) Pachole działka nr 57 o pow. 1,0800 ha;
3) Pachole działka nr 59 o pow. 0,8300 ha;
4) Pachole działka nr 341/6 o pow. 1,0204 ha;
5) Pachole działka nr 277/3 o pow. 0,4200 ha;
6) Żmiarki działka nr 197/2 o pow. 0,3400 ha;
7) Żmiarki działka nr 219 o pow. 0,4400 ha.
Przyczyną odwołania pierwszych publicznych ograniczonych przetargów ustnych jest wynik przeprowadzonej analizy prawnej, wskazującej na ryzyko unieważnienia sprzedaży spowodowane barkiem w ogłoszeniu o przetargach informacji o możliwości uzyskania zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wydanej na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z późn.zm.) dotyczącej nabycia nieruchomości przez inne podmioty niż rolnik indywidualny.
Czytaj dalej…