Wszystkie wpisy, których autorem jest Radosław Rybak

Rekrutacja II grupy do działu w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie w ramach realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda” zaprasza do udziału w projekcie następujące osoby:

  • pozostające bez pracy
  • osoby bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby w wieku 18 – 65 lat

Rekrutacja trwa do 31 maja 2019 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 83 355 70 19, 83 355 70 18, 83 355 70 31

Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową 24 osób (w tym 14 Kobiet i 10 Mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pozostających bez zatrudnienia bezrobotnych-III profil) –  klientów ośrodka pomocy społecznej z terenu gminy Dębowa Kłoda, prowadząca do nabycia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudniania w okresie od 1.07.2018r. do 31.12.2019r.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Wykluczenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN PROJEKTU

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020

 

W dniach 7 i 8 listopada 2018r. w godzinach  9.00-14.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodeńcu  odbędzie się wydawanie artykułów spożywczych  dla osób, które są zakwalifikowane do programu Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018

Przydatne informacje:

[download id=”1956″]

[download id=”1954″]

[download id=”1963″]

Więcej informacji: http://debowakloda.pl/pomoc-zywnosciowa-w-ramach-programu-operacyjnego-pomoc-zywnosciowa-2014-2020