Bezpieczne gospodarstwo rolne-XVI Ogólnokrajowy konkurs

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła XVI Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.

Zgłoszenie gospodarstwa w najbliższej jednostce terenowej KRUS trwa do 31.03.2018r.

Druki do pobrania poniżej lub na stronie:www.krus.gov.pl/prewencja

Plakat 

Regulamin konkursu „Bezpieczne gospodarstwo”

Zgłoszenie udziału (formularz) i arkusz oceny

 

 

Facebook
Google+
http://debowakloda.pl/bezpieczne-gospodarstwo-rolne-xvi-ogolnokrajowy-konkurs/
Twitter