Wypłata świadczeń programu „Rodzina 500+”

Informujemy, iż wypłaty świadczeń programu „Rodzina 500+” za miesiąc wrzesień 2018 r. realizowane będą w dniu 25 września 2018r.