Komunikat pogodowy

Prognozowane są upały od dnia 18.06 br. od godz.13:00 do 19.06.br. do godz. 20:00. Temperatura maksymalna w dzień od 28 stopni Celsjusza do 31 stopni Celsjusza; w nocy temp. minimalna od 13 stopni Celsjusza do 17 stopni Celsjusza.

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w latach 2020-2024.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje, iż na terenie całego kraju 2020 roku rozpoczęło się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

W załączeniu pismo Ministra Klimatu i środowiska z dnia 24 maja 2021 r. informujące o pracach związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Lasu

 

Apel o oszczędzanie wody

W związku z bardzo dużym zużyciem wody, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zwraca się do mieszkańców gminy Dębowa Kłoda o ograniczenie poboru wody z sieci wodociągowej. Szczególnie dotyczy to podlewania wodą ogródków przydomowych, działkowych oraz innych terenów zielonych. Podlewanie w godzinach wieczornych przez dużą liczbę mieszkańców ogranicza możliwość uzupełnienia wody w zbiornikach w godzinach nocnych, a w związku z tym może okresowo wystąpić obniżone ciśnienie wody w sieci wodociągowej do zaniku włącznie. W związku z powyższym apeluje się o ograniczenie zużycia wody wyłączenie do celów sanitarnych i spożywczych.

Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za mogące wystąpić uciążliwości.

Konkurs dla dzieci „Ryba na talerzu”

Województwo Lubelskie ogłasza konkurs dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat na opis własnych produktów, potraw i dań kulinarnych przygotowanych z wykorzystaniem ryb słodkowodnych.

Dlaczego warto jeść ryby? Zawierają cenne substancje odżywcze: pełnowartościowe białko, kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy i składniki mineralne. Według statystyk w 2019 r. ryby słodkowodne stanowiły tylko 18,2% konsumpcji produktów rybołówstwa w Polsce. Musimy to zmienić! Pokażmy jak duże jest bogactwo tradycyjnych lubelskich dań, których głównym składnikiem są ryby regionalnych rzek i stawów.

Celem konkursu „Ryba jak talerzu” jest promowanie dziedzictwa kulinarnego regionu oraz odkrywanie, poznawanie i prezentowanie kulinarnych tradycji ziemi lubelskiej związanej z rybami słodkowodnymi.

Praca konkursowa powinna być w formie filmu, prezentacji multimedialnej lub opisu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zawierać:

  1. opis tradycji kulinarnych dotyczących danego produktu/potrawy/przetworu i ich związek z wykorzystaniem ryb słodkowodnych,
  2. listę składników,
  3. sposób przygotowania.

Dla laureatów konkursu przewidziano cenne nagrody rzeczowe:

  • I miejsce – do 400 zł;
  • II miejsce – do 300 zł;
  • III miejsce – do 200 zł;
  • 15 wyróżnień do 100 zł.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w terminie do 18 czerwca 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: konkursy@lubelskie.pl podając w tytule wiadomości hasło: Konkurs „Ryba na talerzu” lub pocztą tradycyjną na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs „Ryba na talerzu”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia  5 lipca 2021 roku.

Organizatorem konkursu jest Województwo Lubelskie, wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:

tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802

e- mail: konkursy@lubelskie.pl

DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu Ryba na talerzu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ryba na talerzu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Ryba na talerzu

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna od 14.06.2021 r.

Szanowni Państwo,

od dnia 4 stycznia 2021 r. z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (poczekalnia wyłączona
z użytku, obowiązek zakrywania ust i nosa przez interesanta, płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu) jest prowadzona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, w punkcie przy ul. Kościelnej 32 w Parczewie, według poniższego harmonogramu.

Jednocześnie należy podkreślić, że od dnia 14 czerwca 2021 r. stacjonarne dyżury radcy prawnego
z ramienia FUNDACJI ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO zostają przywrócone w Milanowie, Podedwórzu, Sosnowicy, Dębowej Kłodzie i Siemieniu, według poniższego harmonogramu.

Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poprzez zapis pod nr tel. 83 355 15 88 (czynny tylko
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Parczewie) lub samodzielnie na stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/lubelskie/parczewski

Poradę może uzyskać każda osoba fizyczna, w tym prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, co dokumentuje się poprzez przyjęcie od osoby uprawnionej stosownego pisemnego oświadczenia.

Starosta Parczewski

Jerzy Hordejuk

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA W MIESIĄCACH: VI, VIII, X, XII

Lokalizacja punktu: Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum-Kultury w Parczewie,

ul. Kościelna 32, 21-200 Parczew

Adwokat

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Bartosz Hawryluk

8:00 – 12:00

VI, X

8:00 – 12:00

VIII, XII

8:00 – 12:00

VI, X

8:00 – 12:00

VIII, XII

8:00 – 12:00

VI, X

Paweł Kożuszek

8:00 – 12:00

VIII, XII

8:00 – 12:00

VI, X

8:00 – 12:00

VIII, XII

8:00 – 12:00

VI, X

8:00 – 12:00

VIII, XII

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA W MIESIĄCACH: VII, IX, XI

Lokalizacja punktu: Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum-Kultury w Parczewie,

ul. Kościelna 32, 21-200 Parczew

Radca prawny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Michał Soćko

8:00 – 12:00

 

 

 

 

Dorota Bednarz

 

8:00 – 12:00

 

 

 

Andrzej Postawski

 

 

8:00 – 12:00

 

 

Justyna Adamiak

 

 

 

8:00 – 12:00

 

Paulina Brzozowska
uprawnienia mediatora

 

 

 

 

12:00 – 16:00

 

 

FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO

świadczy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediację:

Adres punktu mobilnego

Radca prawny, doradca obywatelski

Dzień  tygodnia

Godziny dyżuru

Urząd Gminy Milanów

ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów

Paulina Brzozowska

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Urząd Gminy Podedwórze

Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze

Paulina Brzozowska

Wtorek

8:00 – 12:00

Urząd Gminy Sosnowica

ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica

Paulina Brzozowska

Środa

9:00 – 13:00

Urząd Gminy Dębowa Kłoda

Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda

Paulina Brzozowska

 

Czwartek

8:00 – 12:00

Urząd Gminy Siemień

ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień

Paulina Brzozowska

 

Piątek

7:30 – 11:30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 31 maja 2021 r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 240/4 o powierzchni 0,6038 ha w Uhninie.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 23 czerwca 2021 r.

Dodatkowe informacje – tel. 83 355 75 90 lub 83 355 70 08.

Czytaj dalej

 

„BIEG POKOLEŃ”

13 czerwca na parkingu przy Bobrówce (była leśniczówka Gościniec) odbędzie się spotkanie upamiętniające 77 rocznicę pobytu i walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie. W ramach uroczystości Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” organizuje „Bieg Pokoleń” na dystansie 3 km ścieżką dydaktyczną wokół rozlewiska rzeki Bobrówka. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 czerwca, do godziny 12:00. Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew, tel. (83) 354 37 34, kom. 512 030 862, e-mail: biuro@lgdparczew.pl.
Ilość miejsc ograniczona, a Regulamin biegu oraz Formularz zgłoszeniowy na www.lgdparczew.pl.

Termomodernizacja Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Trwają obecnie prace budowlane w związku z realizacją projektu “Termomodernizacja Urzędu Gminy Dębowa Kłoda” w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w związku z czym wejście główne do siedziby urzędu jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie lub przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na obecnym etapie prace nie wpływają na funkcjonowanie urzędu.

Termomodernizacja Urzędu Termomodernizacja urzędu-widok z zewnątrz Termomodernizacja Urzędu-widok z zew. Termomodernizacja Urzędu-widok wewnątrz Termomodernizacja Urzędu-widok korytarza Termomodernizacja urzędu-widok klatki schodowej

 

Wojewódzkie spotkanie z organizacjami obywatelskimi

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ZAPRASZA przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa lubelskiego.

Termin: 01.06.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.

Chętnych prosimy o zgłoszenia poprzez:  

do dnia 31 maja, do godz. 12:00. Po zarejestrowaniu zostanie przesłany link do spotkania.

Program spotkania z NGO 2021.06.01 (lubelskie)

POWITANIE I OTWARCIE SPOTKANIA
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu OFOP,
– Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego,
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) ze strony pozarządowej,
– Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu Wspólnoty Roboczej związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
– Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
– Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM)
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR)
– Ryszard Szczygieł, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (RDPP WL)
– Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Członek Zarządu WRZOS
– Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON)
– Justyna Spryszak, przedstawicielka RDPP WL ze strony pozarządowej w Konwencie Wojewódzkich RDPP

I. SESJA TEMATYCZNA
• Przedstawienie informacji o działalności krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
• Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej RDPP – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych.
• Nowe wyzwania przed Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP,
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich RDPP, Członek Zarządu OFOP,
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu ds. Funduszy RDPP,
– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)
– Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji Społecznej RDPP, Członek Zarządu WRZOS, Członek Prezydium Konwentu WRDPP

II. SESJA TEMATYCZNA
• Możliwości wykorzystania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia?
• Zaangażowanie organizacji obywatelskich w tworzeniu i realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa z Unią Europejską.
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
– Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

III. SESJA TEMATYCZNA
• Stan przygotowania prac nad założeniami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: 2021-2027 (RPO WL) – wyzwania dla rozwoju regionu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
• Działania podejmowane przez RDPP Województwa Lubelskiego.
– Przedstawiciel Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego
– Ryszard Szczygieł, Przewodniczący RDPP Województwa Lubelskiego
– Wojciech Dec, Prezes Zarządu FLOP, członek RDPP Województwa Lubelskiego

MODERATOR SPOTKANIA
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)

ORGANIZATORZY WYDARZENIA
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i we współpracy z:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,
• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,
z partnerami regionalnymi:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego,
• Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,
• Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.


Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowskie Przedmieście 53
20-076 Lublin
Tel.: 81 533 12 17 Kom  791 306 086 
biuro@flop.lublin.pljustyna.flop@gmail.com
http:// www.flop.lublin.pl 
http:// www.facebook.com/flop.lublin