Dzień Strażaka

Z okazji “Dnia Strażaka” i w dniu Święta św. Floriana – patrona wszystkich strażaków, składam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania wszystkim strażakom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Dębowa Kłoda oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz poświęcenie w ochronie zdrowia, życia i mienia ludzkiego naszych mieszkańców.
Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz nieustającej opieki Świętego Floriana dla Was i Waszych Rodzin. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. W myślą zasady Bogu na chwałę i udziom na ratunek.
Wójt Gminy
Grażyna Lamczyk
Dębowa Kłoda, dn. 04.05.2021 r.

4 czerwca 2021 – Dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda

Ustala się dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie w zamian za dzień Święto Pracy przypadający 1 maja 2021 r. w dniu wolnym od pracy, tj. sobotę.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia

Wójt Gminy Dębowa Kłoda i n f o r m u j e, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych: www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl ( w zakładce: mienie gminy/wykaz nieruchomości) został zamieszczony w dniu 19 kwietnia 2021 r. na okres 21 dni,  wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dębowa Kłoda przeznaczonych do najmu i użyczenia.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 12 maja 2021 r. 

Dodatkowe informacje – tel. 83 355 75 90 lu 83 355 70 08.

Czytaj dalej…

Przetargi na sprzedaż nieruchomości – ogłoszenie

Wójt Gminy Dębowa Kłoda ogłasza pierwsze (I) publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowa Kłoda położonych na terenie obrębu (wsi) Białka – działka nr 641/1 o pow. 0,0600 ha, Lubiczyn- działka nr 332/2 o pow. 0,2300 ha, Chmielów – działka nr 366/4 o pow. 0,7027 ha. Przetargi odbędą się w dniu 21 maja 2021 r. 

Ogłoszenie o przetargu

Zał. RODO – przetarg

Zał.  warunki przetargu