XXII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS

25 lipca br. odbyły się XXII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS w Tomaszowie Lubelskim.
Reprezentacje 35 gmin z 12 powiatów zmierzyły się z sobą w konkurencjach sportowych i rekreacyjnych.
Rywalizacja toczyła się w 26 konkurencjach w których zdobyto medale, puchary oraz punkty do klasyfikacji gmin i powiatów. Nagrody i punkty zdobyto między innymi w grze w piłkę nożną kobiet i mężczyzn, piłkę siatkową, piłkę siatkowa plażową, koszykówkę, konkurencjach siłowych – spacer farmera, przeciąganie liny czy wyciskanie odważnika.
Seniorzy walczyli w 13 konkurencjach – m.in.: siatkówce panów, piłce nożnej, trójboju kobiet, sztafecie na hulajnogach, nartach integracyjnych.
W klasyfikacji końcowej Powiatów w XXII Wojewódzkich Igrzysk LZS Powiat Parczewski zajął IV miejsce.
Gmina Dębowa Kłoda również zdobyła zwycięstwo dzięki naszej mieszkance, a jednocześnie pracownicy Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, Ewie Kociel-za zajęcie I miejsca w rzucie woreczkiem do celu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Udział w grach zespołowych przyniósł wiele emocji i satysfakcji. Do zobaczenia za rok.
 

V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

25 lipca br. odbył się V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych przy zespole pałacowo-parkowym w Milanowie. Organizatorami była Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie oraz Caritas Diecezji Siedleckiej WTZ w Parczewie. W tegorocznym konkursie reprezentantami z terenu Gminy Dębowa Kłoda były Zespoły Śpiewaczy: „Echo Dębowej” oraz „Chmiel” z Chmielowa. Zespoły uzyskały duże uznanie ze strony Komisji Artystycznej:

W kategorii ,,zespół wokalno – instrumentalny’’:

I nagroda: Zespół Śpiewaczy „Echo Dębowej”

III nagroda: Zespół Śpiewaczy „Chmiel” z Chmielowa.

Gratuluję Zespołom tak czołowych miejsc i dziękuję za udział i reprezentowanie Gminy Dębowa Kłoda w tym wydarzeniu oraz  poświęcony czas. To wielka radość dla nas za podtrzymywanie i promowanie kultury. Serdecznie Wam dziękuję za kultywowanie wartości i tradycji, które wam w życiu przyświecają.

                                                                                                                         Wójt Gminy Dębowa Kłoda

                                                                                                                                Grażyna Lamczyk

Firma MONT SAN poszukuje pracowników

Firma MONT SAN z siedzibą w Rogoźnicy okolice Międzyrzeca Podlaskiego poszukuje pracowników w charakterze pomocy dla hydraulika, pomocy dla hydraulika, pomocy dla montera instalacji sanitarnych, a także spawacza gazowego. Należy kontaktować się w sprawie pracy pod nr telefonu 502 540 892 bądź 25 798 22 15 lub przesłać swje CV na adres e-mailowy: montsan@vp.pl.

“Stop Boreliozie”

Zarząd Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. informuje o współrealizowanym przez LPNT S.A. projekcie „Stop boreliozie!” RPLU.10.03.00-06-0006/19, którego celem jest edukacja zdrowotna i profilaktyka pozwalające na wykrycie zakażeń Borrelia burgdorfer we wczesnym stadium i rozpoczęcie leczenia.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego i zakłada zbadanie 8400 Uczestników/Uczestniczek Projektu (4200 K i 4200 M) w wieku aktywności zawodowej, tj. powyżej 15 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka (rolnicy, leśnicy, myśliwi).

Kontakt z Biurem Projektu, które odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń:

Biuro Projektu SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, pokój 6; telefon: 81 752 63 19, 81 752 18 04,
email: projekt@spzoz.powiatleczynski.plstopboreliozie@lpnt.pl

 

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S. A. | Lublin Science and Technology Park  
ul. Dobrzańskiego 3  
20 – 262 Lublin, Polska  
tel.: +48 81 534 61 00 
e-mail: biuro@lpnt.pl  
www.lpnt.pl 

Spotkanie

W dniu 29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku po byłym przedszkolu w Dębowej Kłodzie (lokal nad Ochotniczą Strażą Pożarną) odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu ,,Czyste Powietrze”.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców o zasadach Programu będą odbywać się cyklicznie jedno na kwartał.

Ponadto informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez Gminy zaświadczeń  o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania  w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nie przekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. 

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła nie przekraczających 1 megawata. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić. Zgłoszenia należy dokonać także w przypadku gdy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje można składać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,
  • w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku. Deklarację można pobrać i wydrukować ze strony: zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Wszelkie materiały informacyjne dotyczące obowiązku składania deklaracji są dostępne i gotowe do pobrania na stronie internetowej: www.zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

ulotka-1f-1(1)

ulotka2-min(1)

DEKLARACJA A Lokale mieszkalne

DEKLARACJA B Lokale niemieszkalne

Uruchomienie wyszukiwarki Ekodotacji

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji (https://ekodotacje.ios.edu.pl/).

Zawiera ona wszystkie prowadzone obecnie programy dofinansowania uwzględniające kwestie ochrony klimatu lub środowiska i pozwala łatwo oraz szybko, bo za pomocą zaledwie trzech kliknięć, wybrać z nich odpowiednie dla konkretnego inwestora – z podziałem na poszczególne województwa. Takiego rozwiązania dotąd nie było. Wyszukiwarka to narzędzie przydatne zarówno dla wszystkich grup beneficjentów, jak i dla instytucji udzielających wsparcia finansowego na proekologiczne inwestycje. Wyszukiwarka łączy ich niemal bezpośrednio, likwidując dotychczasowy problem rozproszenia źródeł informacji czy konieczności przeglądania regulaminów programów.

Ponieważ Wyszukiwarka znacząco ułatwia procesy związane z uzyskiwaniem dotacji, co przełoży się na przyspieszenie korzystnych dla Polski zmian gospodarczych, prosimy o wykorzystanie załączonego materiału w Państwa kanałach komunikacyjnych. Im większy będzie zasięg informowania o Wyszukiwarce, tym więcej osób z niej skorzysta i sięgnie po fundusze na potrzebne dla polskiej gospodarki inwestycje – w OZE, edukację, zieloną infrastrukturę, budownictwo, badania, gospodarkę odpadami i wodną. Załączoną informację mogą Państwo wykorzystać w całości lub w dowolnej części.

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu zachęca do lektury Kwartalnika KOZK – jego I numer jest dostępny pod adresem https://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/Kwartalnik-KOZK-2021-1.pdf, a II pod adresem https://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/Kwartalnik-KOZK-2021-2.pdf.