BIP Dębowa Kłoda

Dębowa Kłoda?>
Aktualności lokalne

Możliwości rozwoju polskiego rolnictwa i terenów wiejskich na podstawie efektów scalania gruntów wynikających z obiektów scaleniowych z terenu województwa lubelskiego, zrealizowanych w ramach PROW 2014 – 2020

Operacje typu „Scalanie gruntów” realizowane są obecnie w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach przyjętego ....