Gmina

Gmina Dębowa Kłoda leży w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w odległości zaledwie 70 km od stolicy regionu — Lublina. W granicach gminy, obejmujących powierzchnię 188 km2, znajdują się liczne sołectwa: Bednarzówka, Białka, Chmielów, Dębowa Kłoda, Hanów, Kodeniec, Korona, Krzywowierzba-Kolonia, Leitnie, Lubiczyn, Makoszka, Marianówka, Nietiahy, Pachole, Plebania Wola, Stępków, Uhnin, Wyhalew, Zadębie, Żmiarki. Wartą podkreślenia informacją jest fakt bardzo niskiej gęstości zaludnienia gminy, gdzie średnio tylko 22 mieszkańców przypada na km2 jej powierzchni. Ma to decydujący wpływ na tutejszą, świetnie zachowaną przyrodę, która nie podlega presji człowieka.
 
Współczesny obraz gminy Dębowa Kłoda to przede wszystkim niezwykłe walory przyrodnicze, cenne zabytki architektury i gościnni mieszkańcy. Obszar ten, położony w miejscu gdzie Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie spotyka się z Równiną Parczewską, ma charakter rolniczo - leśny, wolny od przemysłu, a rolnictwo stanowi główne źródło tutejszych dochodów. Malowniczy pejzaż, raz leśny, a gdzie indziej polno-łąkowy, doskonale zachowane środowisko naturalne i lasy pełne owoców runa, to wielkie atuty gminy na dziś i w przyszłości. To atrakcyjne miejsce wypoczynku dla spragnionych ciszy i kontaktu z przyrodą turystów.

Mozaika środowisk tworzy korzystne warunki dla bytującej tu tak różnorodnej fauny. W czasie nawet krótkiego wypadu czy spaceru widuje się regularnie gatunki rzadkie i płochliwe. Nietrudno tu zobaczyć wydrę i bobra, potężnego łosia, a nawet wilka, których cała wataha żyje i rozmnaża się w Lasach Parczewskich. Spośród ptaków zwykle najwięcej emocji wywołują obserwacje takich gatunków jak chociażby: bielik, orlik krzykliwy, puchacz, bocian czarny i żuraw. Również każde stwierdzenie małego, ale niezwykle kolorowego zimorodka wywołuje uśmiech na twarzy.

W granicach gminy dominują tereny użytkowane rolniczo: pola uprawne, łąki i pastwiska. Te otwarte tereny skupione są w jej środkowej i zachodniej części. Jednocześnie, prawie 1/3 obszaru gminy porastają lasy, w mniej lub bardziej zwartej formie, zajmujące powierzchnię 6152 ha. W zdecydowanej większości należą do

Nadleśnictwa Parczew, a ich największym kompleksem są Lasy Parczewskie leżące w południowo zachodniej ćwiartce gminy. W tutejszych drzewostanach dominuje bór świeży i bór mieszany świeży.

Gmina odwadniana jest przez zlewnię rzek Piwoni i Zielawy. Charakterystycznymi cechami wszystkich tutejszych naturalnych cieków wodnych są ich małe spadki oraz kręte i płytkie koryta. Dodatkowo przez teren gminy przekopano melioracyjny Kanał Wieprz-Krzna, który jest najdłuższym kanałem w Polsce liczącym aż 140 km długości. W południowej części gminy leży największy tutejszy akwen -Jezioro Bialskie o powierzchni prawie 32 ha i maksymalnej głębokości sięgającej 18 m. To idealne miejsce dla różnych form wypoczynku, gdzie czysta woda spotyka się z piaszczystymi plażami urządzonymi od wschodniej i południowej strony akwenu. Ciągle rozbudowywana jest tu baza noclegowa i gastronomiczna. Na wczasowiczów czekają dobrze wyposażone ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, pola kempingowe i namiotowe.

Warto też zajrzeć na pobliski Staw Wyklik, który jest bogatą ostoją ptactwa wodnego i łatwo tu o ciekawe, często zaskakujące obserwacje przyrodnicze. Podobne atrakcje czekają na całym ciągu stawów leśnych położonych wzdłuż drogi Białka - Uhnin.

 
 
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii