Projekty UE i inwestycje Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Stowarzyszenie Perły Chmielowa w dniu 01.03.2023 r. podpisało umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem w miejscowości Dębowa Kłoda”
23
05
2024

Stowarzyszenie Perły Chmielowa w dniu 01.03.2023 r. podpisało umowę na realizację przedsięwzięcia pn....

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w...

Czytaj więcej
Zrealizowany projekt pn. „Budowa drogi wewnętrznej na odcinku od 0+000,00 do km 1+088,26 w miejscowości Białka, Gmina Dębowa Kłoda”
23
05
2024

Zrealizowany projekt pn. „Budowa drogi wewnętrznej na odcinku od 0+000,00 do km 1+088,26 w miejscowości...

Gmina Dębowa Kłoda w dniu w dniu 25.11.2024 r. podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wewnętrznej na odcinku od 0+000,00 do km 1+088,26 w miejscowości Białka, Gmina Dębowa Kłoda” w ramach poddziałania...

Czytaj więcej
Kompetencje na start w Gminie Dębowa Kłoda
19
03
2024

Kompetencje na start w Gminie Dębowa Kłoda

Czytaj więcej
Lepsza edukacja w Gminie Dębowa Kłoda
19
03
2024

Lepsza edukacja w Gminie Dębowa Kłoda

Czytaj więcej
Pierwsza w powiecie wirtualna strzelnica powstała w Gminie Dębowa Kłoda.
29
12
2023

Pierwsza w powiecie wirtualna strzelnica powstała w Gminie Dębowa Kłoda.

Strzelnica będzie działać w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Dotacja Celowa Finansowana ze środków Ministra Obrony Narodowej „ Strzelnica w Powiecie 2023 „Nr. 4/2023/CWCR i została dofinansowana w...

Czytaj więcej
Projekt pt. "Dostępność w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie"
18
12
2023

Projekt pt. "Dostępność w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie"

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 24 listopada 2023 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu  pn. „Dostępność w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” ze środków...

Czytaj więcej
Remont drogi gminnej nr 104050L od km 0+008 do km 1+313 km w miejscowości Makoszka. 
15
12
2023

Remont drogi gminnej nr 104050L od km 0+008 do km 1+313 km w miejscowości Makoszka. 

W dniu 23 października Gmina Dębowa Kłoda podpisała umowę na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „ Remont drogi gminnej nr 104050L od km 0+008 do km 1+313 km w miejscowości Makoszka. 

Czytaj więcej
„Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda”
23
11
2023

„Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa...

W dniu 23.11.2023r. protokołem odbioru zakończono realizację zadania pn. „Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda”

Czytaj więcej
„Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda"
20
10
2023

„Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa...

-inwestycja w trakcie realizacji. Został wyłoniony wykonawca na realizację przedsięwzięcia tj. Firma-Władysław Ilczyna "ILBUD" z siedzibą w Lubiczynie. Przypominamy, że przedsięwzięcie jest realizowane w ramach działania 4.2...

Czytaj więcej
Podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda”
11
07
2023

Podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz...

Gmina Dębowa Kłoda w dniu 29.06.2023r. podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą tech. w gminie Dębowa Kłoda” w ramach działania 4.2...

Czytaj więcej

Projekty UE i Inwestycje

Projekty zrealizowane w latach 2019-2022


 • Zakup 14 laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Sprzęt został przekazany szkołom na terenie gminy Dębowa Kłoda.


 • Rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie przez budowę trybuny 3 -  rzędowej”- inwestycja współfinansowana przy pomocy firmy Karol Kania i Synowie Sp. z o.o w ramach projektu CSR „Kultywowanie tradycji, kultury i historii”. Koszt zadania 45 000,00 zł.  


 • Zakup 47 laptopów w ramach Konkursu Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR. Koszt zadania 138 650,00 zł (100% poziom dofinansowania).


 • Zakup sprzętu do szkół typu: drukarki 3D z akcesoriami itp., w ramach konkursu Laboratoria Przyszłości dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dębowa Kłoda. Koszt zadania: 90 tyś. zł.  (100% poziom dofinansowania). • Poprawa dostępności architektonicznej (m.in. remont łazienki w SP w Dębowej Kłodzie i Kodeńcu, zakup i montaż platformy schodowej), dostępności cyfrowej (m.in. usługa doradcza w zakresie dostępności, koszty modernizacji strony www), dostępności komunikacyjno-informacyjnej (m.in. pętle indukcyjne, tablice z brailem z inf. o przeznaczeniu,  tablice inf. z rozkładem pomieszczeń) w ramach projektu pn. „Dostępność w gminie Dębowa Kłoda". Wydatki ogółem 99 997,00 zł. (100% poziom dofinansowania).


 • Zakup niezbędnego sprzętu w celu łagodzenia skutków wywołanych SARS-Cov-2 z PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym”. Wydatki ogółem 86 129,00 zł


 • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Dębowa Kłoda tj. Chmielów, Uhnin, Kodeniec, Dębowa Kłoda otrzymały dofinansowanie z  Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w wysokości:

OSP Chmielów 10 100 zł

OSP Uhnin 11 800 zł

OSP Kodeniec 11 000 zł

OSP Dębowa Kłoda. 3 500 zł.

Dofinansowanie wyniosło od 5 do 22 %. Powyższe środki jednostki OSP przeznaczyły na wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek OSP z terenów wiejskich.

 • Budowa budynku na potrzeby wydarzeń rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Gminie Dębowa Kłoda. Kwota zadania: 110 692,23 zł. Kwota dofinansowania: 77 144, 00 zł. 


 • Budowa sceny z zadaszeniem w miejscowości Dębowa Kłoda - zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie „Perły Chmielowa” przy wsparciu merytorycznym pracowników UG . Koszt zadania 167 486,48 zł. Kwota dofinansowania: 98 149,00 zł. 


 • Budowa altany rekreacyjno - turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Białka - zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Perły Chmielowa przy pomocy merytorycznej gminy. Realizacja zadania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy współpracy LGD „Jagiellońska Przystań” w Parczewie. Koszt zadania 50 040,92 zł, w100% poziom dofinansowania). 

      

 • Warsztaty kulinarne dla mieszkańców gminy Dębowa Kłoda jako sposób na promocję obszaru LGR objętego LSR dofinansowany z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze: w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty kulinarne, pogadanka na temat hodowli ryb i konkursy plastyczne dla dzieci. Kwota zadania: 22 833,16. Kwota dofinansowania 19 408,00 zł.


 • „Pod biało-czerwoną”, w ramach Rząd Rzeczypospolitej Polskiej sfinansował zakup masztu i flagi w gminie. Kwota dofinansowania 8 000,00 zł


 • Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka”- zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota zadania ok. 6 300 000,00. Kwota dofinansowania 4 294 631,68 zł.


 • Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności na terenie gminy Dębowa Kłoda - inwestycja polegająca na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w miejscowości Kodeniec, w ramach Regionalnego Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego. Kwota zadania ok. 1 490 211,70. Kwota dofinansowania 1 005 009,86 zł


 • Przebudowa drogi gminnej nr 104055L na odcinku km 0+028+0+330 w miejscowości Dębowa Kłoda”- inwestycja dofinansowana ze środków Dróg Samorządowych. Kwota zadania ok. 126 352,68. Kwota dofinansowania 63 176,68 zł


 • Termomodernizacja Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie – w ramach Regionalnego Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na lata 2014-2020, działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”. Kwota zadania ok. 1 889 297,56 zł. Kwota dofinansowania 1 086 244,14 zł.


 • Dofinansowanie na dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych (do siedziby Urzędu Gminy Dębowa Kłoda) za pośrednictwem Starostwa Powiatowego do PFRON w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Kwota zadania ok. 106 472,49 zł. Kwota dofinansowania 37 265,37 zł zł


 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kodeniec od km 0+000 do km 0+165 -  inwestycja dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota zadania ok. 96 098,31  zł. Kwota dofinansowania 37 475,95 zł zł.


 • Gmina uzyskała 500 000 zł - zajmując II m-ce w skali kraju w wyniku konkursu mającego na celu zachęcenie jak największej liczby osób do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust.2 Ustawy COVID-19 kwota została przeznaczona na  wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiu rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.


 • Gmina trzymała od Premiera Pana Mateusza Morawieckiego środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: 

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 000 zł. 

- kanalizacji. 1 713 156 zł.


 • Modernizacja drogi gminnej 104 059 L w miejscowości Kodeniec - inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” - dofinansowanie na kwotę: 2 944 000 złotych , poziom dofinansowania ok. 95 % 


 • Scalenie gruntów w Krzywowierzbie Kolonii jako wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Wartość zadania 2 700 000 zł. 


 • Cyfrowa Gmina Gmina - w ramach zadania zakupiono i wdrożono  portal podatkowy, który pozwoli na wprowadzenie aktualnych danych dot. zobowiązań i płatności mieszkańców, przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania do jednostki Urzędu Gminy Dębowa Kłoda. Wartość zadania 116 400,00 zł (100% dofinansowania). 


 • 3 czerwca 2022 podpisano promesy na 2 zadania: 

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białka-II etap; przewidywana wartość inwestycji 4 951 000,00; kwota wnioskowana:  4 701 000,00, wkład własny: 250 000,00zł

 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L wraz z budową ścieżki rowerowej; przewidywana wartość inwestycji 4 850 000,00; kwota wnioskowana:  4 605 000,00, wkład własny: 245 000,00zł


 • Budowa drogi wew. na działkach o nr 457 i 395 na odcinku od 0+000,00 do km 1+ 088,26 w miejscowości Białka Gmina Dębowa Kłoda w ramach PROW na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość zadania: 2 278 040,62 zł. 


 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kodeniec od km 0+000 do km 0+165” - inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

Kwota zadania ok. 101 364,23  zł. Kwota dofinansowania 50 682, 11 zł. • Organizacja pikniku rodzinnego przy współudziale KGW Stępków 2023 r. - zadanie z dofinansowaniem ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zorganizowanie pikniku rodzinnego przy współudziale KGW Stępków. Podczas wydarzenia podjęte będą działania informacyjne w zakresie przemocy domowej i przeciwdziałania przestępstwom na szkodę małoletnich.

Celem działań będzie uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie oraz kształtowanie świadomości społecznej przez informowanie i edukowanie o formach wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Kwota dotacji 5 000 zł. 

 
 
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii