Opłaty i terminy

Opłaty

Gmina Dębowa Kłoda informuje, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 W nieruchomościach zamieszkałych:

  • 18 zł miesięcznie od osoby; 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

  • 20 zł za pojemnik o pojemności 120l;
  • 40 zł za pojemnik o pojemności 240l;
  • 150 zł za pojemnik o pojemności 1100l;
  • 450 zł za pojemnik o pojemności KP7;

Właściciele domków letniskowych:

  • 220 zł za rok opłata ryczałtowa od domku letniskowego lub od innej nieruchomości.

W związku ze zmianą stawki opłaty, właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. 

Terminy

  • do 31 marca , za okres 1 stycznia – 31 marca
  • do 30 czerwca, za okres 1 kwietnia – 30 czerwca
  • do 30 września, za okres 1 lipca – 30 września
  • do 31 grudnia, za okres 1 października -31 grudnia

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy, u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu w Banku Spółdzielczym w Parczewie oddział w Dębowej Kłodzie

Nr rachunku:   21 8042 0006 0260 1658 2000 0260

 
 
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii