Turystyka

Rozwój turystyki stanowi dużą szansę dla ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Dębowa Kłoda. Posiadane elementy potencjału turystyczno-rekreacyjnego, np.: rezerwaty przyrody, zabytki, czyste środowisko, produkty ekologiczne czy lokalne wydarzenia/imprezy wymagają pogłębionej analizy, a w jej następstwie istotnych zmian w postaci wykreowania z nich lokalnych produktów i usług turystycznych.

Planowane w tym zakresie działania gminy powinny zdecydowanie nawiązywać do uwarunkowań przyrodniczych, ochrony podstawowych procesów ekologicznych, ochrony wartości kulturowych, ale również wykorzystywać nowoczesne, a nawet innowacyjne metody i  technologie, osiągając przez to charakter zrównoważonego rozwoju. Rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy uzależniony jest od wykorzystania jej naturalnych walorów przyrodniczych i kulturowych oraz zastosowania kompleksowych rozwiązań i niszy w dziedzinie zagospodarowania turystycznego.

Nie bez znaczenia pozostaje także pozyskanie i wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania dla rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej. Dodatkowo należy także szczególnie podkreślić rolę konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy dotyczących planowanych decyzji jej władz w zakresie kierunków rozwoju turystyki. 

Najczęściej odwiedzanym miejscem w gminie jest Jezioro Bialskie oraz rezerwat „Królowa Droga”. 

Jezioro Bialskie położone jest we wsi Białka, na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w zlewni rzeki Konotopy. Jezioro ma kształt owalny o powierzchni 31,7 ha i objętości 2 158 000 m³, jego maksymalna głębokość to 18,2 m. Według badań Inspekcji Ochrony Środowiska w Lublinie jezioro posiada II klasę czystości. W sezonie letnim wykorzystywane jest w celach rekreacyjnych. Wokół jeziora zlokalizowana jest baza noclegowa w postaci domków letniskowych, ośrodków wypoczynkowych oraz pól kempingowych i namiotowych.

Z istniejących obiektów do sfery turystyki, rekreacji i wypoczynku zakwalifikować można:

  • ośrodek wypoczynkowy MPWiK „Kropelka” w Białce,
  • ośrodek wypoczynkowy „Dom Harcerza” w Białce,
  • młodzieżowy ośrodek wypoczynkowy „Red Lion” w Białce,
  • hotel „Polesie” w Białce, „Stajnia Makoszka” w Macoszce.

Na terenie gminy funkcjonują 3 gospodarstwa agroturystyczne. Gospodarstwa te oferują swoim gościom wiele atrakcji turystycznych i rekreacyjnych, takich jak: grillowanie, biesiadowanie, wycieczki piesze i rowerowe, uczestnictwo w codziennych pracach gospodarzy oraz imprezach folklorystycznych. Turyści przebywający na urlopie w gospodarstwach agroturystycznych mogą zasmakować kuchni regionalnej.

Przez teren gminy przebiega trasa rowerowa w Lasach Parczewskich „Szlakiem Dzikiej Przyrody”, a także dwa szlaki turystyczne (piesze): „Partyzancki” i „Leśny

 
 
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii