Zabytki

Do najcenniejszych zabytków gminy Dębowa Kłoda należą dwa kościoły w Kodeńcu i Białce. Oba obiekty sakralne zostały wpisane do rejestru zabytków i objęte są ochroną konserwatorską. Ponadto niemal cały obszar gminy obfituje w obiekty o historycznym znaczeniu.

Bednarzówka

Kapliczka przydrożna pochodząca z XIX wieku.

Białka

Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego z 1760 r. Świątynia ta, będąca dawną cerkwią unicką, została przeniesiona na obecną lokalizację z miejscowości Horodyszcze. Na ceglanej podmurówce wzniesiono drewniany kościół o konstrukcji zrębowej, którego ściany, tak z zewnątrz jak i z wewnątrz są szalowane. Obiekt ten ma nawę główną i dwie boczne. Podobnie jak w Kodeńcu nawa główna kościoła jest dwa razy szersza od bocznej. Świątynia ta była poddana zabiegom ochronnym w 1853 i po 1930 r.

W Białce tej jest jeszcze inny świadek historii, choć dotyczy zdecydowanie bardziej współczesnych dziejów regionu, to kopiec wzniesiony ku pamięci niemal setki pomordowanych tu w 1942 r. ofiar.

Chmielów

Kamienna figura z 1770 r. przedstawiają ca św. Jana Nepomucena. Rzeźba umiejscowiona jest na czworobocznym, murowanym cokole i stoi tuż przy drodze. Ponadto w zabudowie wsi odnajdziemy liczne przykłady starych, drewnianych domów. Pomiędzy nimi stoi także kolejny obiekt - pomnik Sybiraków.

Kodeniec

Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1791 r. Ta dawna cerkiew, zbudowana z drewna na planie prostokątna zbliżającego się do kwadratu, ma konstrukcję zrębową. Nawa główna jest wydzielona trzema parami słupów, a jej szerokość jest dwa razy większa niż szerokość naw bocznych - od wschodniej strony dochodzi prezbiterium. Wnętrze świątyni pokrywa polichromia na sklepieniu klasycystycznym, a późnobarokowy ołtarz i wnętrze świątyni zdobią rzeźby i lichtarze z XVIII i XIX wieku.

Obiekt położny jest przy drodze do Krzywowierzby, a naprzeciwko niego, po drugiej stronie drogi, stoi drewniana dzwonnica o zrębowo-słupowej konstrukcji i dachu wykończonym ośmioboczną banią.

Jej wiek prawdopodobnie dorównuje samej świątyni.

Lubiczyn

Drewniana, oszalowana kapliczka  słupowo-ramowej konstrukcji, która datowana jest prawdopodobnie na pierwszą połowę XIX wieku. W swoim wnętrzu chroni obraz Matki Boskiej Poczajowskiej z przełomu XVIII i XIX wieku oraz rzeźbę św. Jana Nepomucena.

Makoszka

 

Wzniesiony w połowie XIX wieku zespół zabudowań, który powstał na potrzeby ówczesnego nadleśnictwa carskiego. Stoi tu duży, drewniany dwór, okazała stajnia i zespół pomniejszych zabudowań. Współcześnie mieści się tu gospodarstwo agroturystyczne wraz ze stadniną.

Pachole

Pomnik Powstańców Styczniowych wzniesiony pośród pól.

Plebania Wola

 

Przydrożna kaplica i znajdujący się niedaleko pomnik ku czci ofiar pacyfikacji z 1944 roku.

Stępków

Drewniana kapliczka usytuowana tuż przy drodze.

Uhnin

Pomnik ku pamięci żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pomiędzy drogą, a pomnikiem stoi stary krzyż.

Żmiarki

 

Stojący w pobliżu skrzyżowania, zbudowany z drewna, piętrowy młyn.

 

Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii