Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĘBOWEJ KŁODZIE

Artykuł 41 w szczególności ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady powoływania i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych (Art. 18 ustawy ust. 8), opiniują również wnioski o zezwolenia na ich sprzedaż, pod kątem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy (Art. 18 ustawy ust. 3a).

Komisja w obecnym składzie działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dębowa Kłoda:

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie

  • Edyta Gogłuska

Członkowie GKRPA Dębowa Kłoda:

  • Ireneusz Chilczuk
  • Maria Makowska
  • Grażyna Ostapiuk
  • Wiesława Śniszewska

Dane kontaktowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie:

Adres: Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, pok. Nr 19b

Telefon: 83-355-70-25 lub 83-355-70-08

e-mail: gkrpa@debowakloda.pl

 

Załączniki

Aktualności GKRPA Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zaproszenie do składania wniosków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dębowa Kłoda na 2024r.
08
09
2023

Zaproszenie do składania wniosków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

Wójt Gminy Dębowa Kłoda oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie zaprasza do składania wniosków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania...

Czytaj więcej
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}