Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĘBOWEJ KŁODZIE

Artykuł 41 w szczególności ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady powoływania i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych (Art. 18 ustawy ust. 8), opiniują również wnioski o zezwolenia na ich sprzedaż, pod kątem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy (Art. 18 ustawy ust. 3a).

Komisja w obecnym składzie działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dębowa Kłoda:

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie

  • Edyta Gogłuska

Członkowie GKRPA Dębowa Kłoda:

  • Ireneusz Chilczuk
  • Maria Makowska
  • Grażyna Ostapiuk
  • Wiesława Śniszewska

Dane kontaktowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie:

Adres: Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, pok. Nr 19b

Telefon: 83-355-70-25 lub 83-355-70-08

e-mail: gkrpa@debowakloda.pl

 

Załączniki

Aktualności GKRPA Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zaproszenie do składania wniosków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dębowa Kłoda na 2024r.
08
09
2023

Zaproszenie do składania wniosków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

Wójt Gminy Dębowa Kłoda oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie zaprasza do składania wniosków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania...

Czytaj więcej
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii