BIP Dębowa Kłoda

Spotkanie informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę)?>

Spotkanie informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę)

W związku z zakończonym naborem przyjmowania ankiet dotyczących montażu odnawialnych źródeł energii, Wójt Gminy Dębowa Kłoda zaprasza Mieszkańców na spotkanie informacyjne którego tematem będą m.in. sprawy finansowe oraz techniczne dotyczące instalacji w związku z planowanym przystąpieniem do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Termin spotkania:
24 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 16.00
Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie

Informacje odnośnie spotkania można uzyskać pod nr tel.: 83 3557023, 83 3557010.