Miesięczne archiwum: Październik 2016

ARiMR zaprasza na szkolenie

Rozwój usług rolniczych, zasady konkurencyjności wyboru wykonawców – ARiMR zaprasza na szkolenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 20 października 2016 r. na szkolenie organizowane przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Lubelskiego OR i BP w Parczewie.

“Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i zasady przyznawania pomocy dla poddziałań 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW na lata 2014 – 2020 typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” oraz Zasady konkurencyjności wyboru wykonawców / dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia PROW na lata 2014-2020

Szkolenie kierowane jest do potencjalnych wnioskodawców, którzy chcą skorzystać z pomocy  w zakresie poddziałań inwestycyjnych PROW 2014-2020.

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. zasady przyznawania pomocy oraz wymagania dotyczące dokumentacji aplikacyjnej, etapów przeprowadzania postępowania ofertowego.

Lokalizacja i godzina szkolenia:

Urząd Miasta i Gminy w Parczewie,o godzinie  10 ,00 .

                                                                      

                                                                                                 Zapraszają Organizatorzy

Pobierz program szkolenia  >>  Program szkolenia z RUR i przetargów

 

Zgłaszanie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i osoby fizyczne do zgłaszania zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Karty zgłoszeń zadania należy złożyć do dnia 28 października 2016r. u przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie – Jolanty Antoniuk. Formularze dostępne są w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie oraz stronie internetowej GOPS Dębowa Kłoda w zakładce GKRPA > Zgłoś zadanie

Załączniki

1. Karta zgłoszenia zadania

2. Sprawozdanie z realizacji zadania