Miesięczne archiwum: Marzec 2018

Spotkanie dla przedsiębiorców z możliwości uzyskania środków z funduszy europejskich

Dnia 27.03.2018r. w godzinach 10.00 – 12.00 w Urzędzie Miasta Parczew przy ul.Warszawskiej 24 w sali konferencyjnej organizowane jest spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców odnośnie dostępnych możliwości uzyskania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2018. W programie spotkania między innymi oferta Dofinansowania na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców oraz Możliwość pozyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej z funduszu pożyczkowego.

Rejestracja uczestników w godz. 10.00 – 10.10 przed spotkaniem. Natomiast po spotkaniu możliwość konsultacji indywidualnych.

Montaż instalacji solarnych-aktualizacja listy rezerwowej

Z uwagi na fakt, iż w niedługim czasie rozpocząć się mogą prace montażowe instalacji solarnych, a nie odnotowano jeszcze wszystkich wpłat od mieszkańców informujemy, że nadal jest aktualizowana lista rezerwowa.
W związku z powyższym , jeżeli ktoś nie zdążył się wpisać na listę osób ubiegających się o montaż instalacji solarnych zapraszamy w dniach 20-30 marca 2018 r. do siedziby urzędu w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

Podpisywanie umów na zakup i montaż solarów z mieszkańcami z listy rezerwowej

Informujemy, iż w dniach 13-20 marca 2018 r. w godzinach funkcjonowania Urzędu, będą podpisywane m.in. umowy o ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym na zakup i montaż solarów z osobami z listy rezerwowej w ramach projektu pt. „Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W związku z powyższym w dniach 13-14 marca 2018r. zapraszamy osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, natomiast w kolejnych dniach tj.15-20 marca 2018r. pozostałe osoby z listy rezerwowej.

Przy podpisywaniu umowy niezbędny jest dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz dowód osobisty.

Podpisywanie umów:

pokój nr 2 (parter) lub pokój nr 15 (I piętro)

w godz. pon.8.00 – 16.00;  wt-piąt.-7.00-15.00

Informacje telefoniczne pod nr tel. 83 355 70 23, 83 3557010.

 

ZGŁOSZENIA ZNALEZIONYCH ZWŁOK DZIKA

Celem akcji informacyjnej jest wsparcie działań, zmierzających do eliminacji wirusa
poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.
Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych ma na celu zminimalizowanie
ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do
gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików w dowolnym stadium rozkładu,w tym również kości dzików. Jednakże, w przypadku znalezienia zwłok dzika zabitego w wyniku kolizji drogowych (w pasie drogowym lub w pobliżu), informację taką należy również zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek-Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu z gminami

REGULAMIN KONKURSU

WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

ULOTKA_DZIKI

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Dębowa Kłoda

Kolejna partia żywności w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana w dniach 6 i 7 marca 2018r. w godzinach  od 9.00 do 14.00

Artykuły spożywcze będą wydawane  w budynku Ochotniczej Straży  Pożarnej w Kodeńcu 

Informacje dotyczące rodzin zakwalifikowanych do programu dostępne są pod numerem telefonem: 83 355 70 18