Miesięczne archiwum: Wrzesień 2018

Susza 2018-ponowna lustracja upraw

Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż związku z szacowaniem strat w uprawach rolnych w wyniku suszy, zgodnie z najnowszymi raportami IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, szacowaniu podlegają  uprawy, których  wcześniej nie można było oszacować (t.j. kukurydza, ziemniaki, buraki).

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w terminie do  4 października 2018r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Dębowa Kłoda pisemnych wniosków (w godzinach pracy urzędu) – korekty do protokołów suszowych  o oszacowanie wysokości powstałych szkód w w/w  uprawach.

Ponadto informujemy, iż w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda w pok. Nr 2 można odbierać protokoły suszowe celem złożenia wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Parczewie.

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju wsi

Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (organizatorzy) zapraszają organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego do udziału w dn. 4-5 października 2018 r. w „Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Pl. Teatralny 1. Integralną częścią LFIP 2018 będzie „Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym”. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dn. 27 września 2018 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji:

http://www.flop.lublin.pl/

https://www.facebook.com/events/283688698903344/ 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

 

 

Wójt Gminy Dębowa Kłoda   i n f o r m u j e  ,   że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz na stronach internetowych www.debowakloda.pl i www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl (w zakładce: mienie gminy/wykazy nieruchomości) został zamieszczony w dniu 10 września 2018r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowa Kłoda, przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 3 października 2018r.

Dodatkowe informacje – tel. (83) 355-75-90 lub (83) 355-70-08.

Czytaj dalej