Miesięczne archiwum: Kwiecień 2019

Internetowe Konto Pacjenta- (IKP)

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniłow maju 2018 r. usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy,szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach.Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę,a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla sowich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko część funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej.Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostęp do IKP można uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków: 1.Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony,

2.Logowanie do IKP następuje na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego. Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

Wykonywanie zabiegów zwalczających w lasach niestanowiących Skarbu Państwa

W załączeniu Zarządzenie nr 27/2019 Starosty Parczewskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonywania zabiegów zwalczających w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w powiecie parczewskim na terenie gminy Dębowa Kłoda w miejscowości Białka, gminy Parczew w miejscowości Tyśmienica oraz gminy Sosnowica w miejscowościach Olchówka, Pieszowola, Turno i Sosnowica zagrożonych przez organizmy szkodliwe – chrabąszcza majowego i kasztanowca.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI – Zapisy

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Dębowa Kłoda zamierza przystąpić do naboru wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii m.in.: solary, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, do zgłaszania się do siedziby Urzędu Gminy Dębowa Kłoda (pokój nr 15, pokój nr 2) celem wypełnienia Ankiety (zał. Nr 1, zał. Nr 2, zał. Nr 3).

Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. Wielkość poszczególnych instalacji będzie uzależniona od  ilości domowników oraz potrzeb mieszkańców (wyposażenia budynków).

Nie dopuszcza się montażu instalacji na dachach o pokryciu zawierającym azbest.

 Możliwość realizacji projektu jest uzależniona od uzyskania dofinansowania!!!Zapisy będą przyjmowane od 17 kwietnia do 31 maja 2019r w godz. pracy Urzędy Gminy Dębowa Kłoda tj. pon.- od 8.00 do 16.00, wt. – pt. od 7.00 do 15.00.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod nr tel. 83 3557023; 83 3557010.

Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda

W ramach realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Dębowa Kłoda” uczestnicy projektu z terenu naszej gminy  biorą aktywny udział w szkoleniach z zakresu: operator wózka jezdniowego z gospodarką magazynową, obsługą kasy fiskalnej, kucharz oraz prawo jazdy kat. C.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Wykluczenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie.