Miesięczne archiwum: Wrzesień 2019

Masz Głos w swoim regionie

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.

W akcji Masz Głos udział biorą organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Akcja Masz Głos to przedsięwzięcie, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby wszystkim wokół żyło się wygodniej, przyjemniej i ciekawiej.Przekonali się o tym mieszkańcy i mieszkanki już jednej trzeciej gmin w Polsce, z których chętni zgłosili się do akcji – w tym z Hrubieszowa z województwa lubelskiego. Aż 60% Polek i Polaków deklaruje, że ma poczucie wypływu na wspólne sprawy na poziomie lokalnym (CBOS, 2018). To dużo więcej niż na poziomie krajowym (43% według CBOS, 2018). Widać to również na przykładzie Lubelszczyzny, gdzie tylko w ostatniej edycji uczestnicy akcji Masz Głos m.in. zachęcali władze do ulepszenia budżetu obywatelskiego (Hrubieszów), młodzież do obserwowania prac Rady Miasta (Lubartów), czy badali aktywność osób z niepełnosprawnościami na lokalnym rynku pracy (Lublin). Za najskuteczniejsze działania co roku wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda „Super Samorząd”. Otrzymują ją i uczestnicy akcji, i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za dialog i otwartość.

Uczestników akcji Masz Głos wspierają koordynatorzy regionalni, którzy  podpowiadają, jak zrealizować pomysł na zmianę lub jak rozwiązać lokalny problem. Są ekspertami w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem i działają w każdym województwie, więc są bliżej uczestników akcji, mogą być na spotkaniu danej społeczności lub na posiedzeniu rady gminy czy miasta. W województwie lubelskim wsparcia w ramach akcji Masz Głos udziela Stowarzyszenie Homo Faber która zajmuje się prawami człowieka, pracuje z grupami wykluczonymi, wspiera integrację społeczną.

Rezultaty współpracy regionalnej między uczestnikami akcji a organizatorami akcji Masz Głos to nie tylko efekty ich pracy, z których korzystają społeczności lokalne, ale także w zwiększenie kompetencji uczestniczek i uczestników. Podkreślają też, że odkąd działają w akcji Masz Głos, częściej przekonują i mobilizują pozostałych mieszkańców do swoich projektów, są bardziej widoczni w środowisku jako grupa czy organizacja i łatwiej nawiązują dialog z samorządem oraz mediami lokalnymi. Wśród skutków zaangażowania w akcję wymieniają także załatwienie sprawy istotnej dla swojej społeczności, owocną wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizacjami z innych regionów w Polsce a uczestniczącymi w Masz Głos

Zmiany prawa – szybka sprawa

„Bardziej chciałam aktywizować mieszkańców niż samorząd. Nie spodziewałam się, że współpraca z władzami będzie taka dobra. ” – mówi Małgorzata Cios z Hrubieszowa z Grupy Nieformalnej „Razem”. To ona wspólnie z władzami swojego miasta wprowadziła poprawki do budżetu obywatelskiego. Co ważne — od pierwszych rozmów o regulaminie do wprowadzenia zmian minęło niecałe 5 miesięcy!

Zacznij od szkolenia

Nikt tak dobrze nie zna potrzeb swojej miejscowości jak mieszkanki i mieszkańcy. Jeśli więc zmieniać i poprawiać – to oddolnie. Akcja Masz Głos jest dla wszystkich. Można zgłosić się już teraz przez stronę www.maszglos.pl albo przyjść na szkolenie wojewódzkie, poświęcone pierwszym krokom w aktywności lokalnej, a dla bardziej zaawansowanych o Samorząd to My. Szkolenie jest bezpłatne, otwarte i nie zobowiązuje do zapisania się do akcji. Odbędzie się 20 września, o godzinie 15:00, w Biurze Partycypacji UM Lublin ul. Bernardyńska 3. Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba zgłosić się przez formularz rejestracyjny: https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-lublinie/

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji o szkoleniach i o akcji Masz Głos na www.maszglos.pl

Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi. W edycji 2019/2020 są to: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Akcja Masz Głos pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce. We wrześniu trwa nabór do akcji na stronie www.maszglos.pl Prowadzone są także bezpłatne szkolenia wojewódzkie dla zainteresowanych aktywnością lokalną. Rejestracja na szkolenia na stronie akcji i na Facebooku Masz Głos.

Kontakt:

Anna Dąbrowska

Koordynatorka akcji Masz Głos

Stowarzyszenie Homo Faber

795 573 803, ad@hf.org.pl

Wykaz osób zakwalifikowanych do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych

Poniżej zamieszczamy wykaz osób zakwalifikowanych do montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych wylosowanych w dniu 4.09.2019 r. w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Dębowa Kłowa do złożenia wniosku na realizację zadania pt. „Energia przyjazna środowisku i turystyce w gminie Dębowa Kłoda – etap II” w ramach RPOWL na lata 2014-2020, działanie 4.1 Energia przyjazna środowisku.

Pozostałe osoby, które złożyły ankiety zostały umieszczone na listach rezerwowych odpowiednio na montaż instalacji fotowoltaicznej i solarnej.

Podziękowania dla uczestników Dożynek Gminno-Parafialnych 2019

W dniu 1 września br. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w Dębowej Kłodzie. Starostami tegorocznych Dożynek byli: Danuta Wyszyńska i Tomasz Romaniuk.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości, w tym naszym sponsorom, zespołom śpiewaczy, zespołom tanecznym, KGW i stowarzyszeniom, którzy przygotowali wspaniałe potrawy lokalne i nie tylko. Dziękujemy naszym Mieszkańcom i przybyłym gościom za tak piękny udział.
Serdeczne podziękowania kierujemy także do druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Dębowa Kłoda, Chmielów, Uhnin, Kodeniec i Plebania Wola, którzy przyczynili się do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w czasie trwania imprezy.

Sponsorzy, którzy finansowo i materialnie wspierali tę uroczystość to:

 • Firma Karol Kania i Synowie Sp. z.o.o
 • KINGMETOIL- Zbigniew Kułak
 • Bajlandia
 • Firma „ Pakar” z Białki
 • Biurex FHU. Wróblewska-Wioleta Z.
 • Wytwórnia octu i musztardy w Parczewie
 • Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak
 • Gospodarstwo Rolno-Handlowe Wyhalew Sp. z.o.o
 • Agro-MIX Katarzyna Domańska
 • Przewodniczący Rady Gminy Dębowa Kłoda Mieczysław Chęckiewicz
 • Koło Łowieckie Daniel
 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JAMAR – z Kodeńca