Dzienne archiwum: 31 grudnia, 2019

Seniorzy-zdrowo i wesoło

W sobotnie popołudnie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Dębowej Kłodzie na czele z Panią prezes Grażyną Kosicką Topyłło zorganizowało “Spotkanie opłatkowe” poprzedzone warsztatami kulinarnymi w ramach realizacji zadania publicznego pn.”Seniorzy-zdrowo i wesoło”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Dębowa Kłoda w formie dotacji. Słowa pełne radości, dekoracja, śpiew kolęd stworzyły miły świąteczny klimat. Składamy podziękowania wszystkim, którzy włożyli trud w przygotowanie tak pięknej uroczystości.

Ogólnopolski konkurs ekologiczny-Mistrz Recyklingu

Konkurs został objęty honorowym patronatem Kuratorów i Kuratoriów województwa lubuskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zadanie zachęca do kreatywności, rozwija zdolności manualne i kompetencje kluczowe, w zakresie przyrodniczym i technicznym. Kolejnym ważnym aspektem konkursu jest praca zespołowa: to nauczyciel zgłasza do konkursu co najmniej dwuosobowy ekozespół. Współpraca wymaga od członków grupy podziału obowiązków, konsekwencji i odpowiedzialności. Zapraszamy! Wszystkie informacje na stronie www.chlorofil.com.pl