Miesięczne archiwum: Marzec 2020

Dziennik Wschodni zaprasza do udziału w plebiscycie SOŁTYS ROKU 2020. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się na stronie internetowej:https://www.dziennikwschodni.pl/lubelskie/plebiscyt-soltys-roku-zglos-swojego-kandydata,n,1000263202.html

INFORMACJA

W związku ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej   w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r. podaję adres e-mail: ewidencjaludnosci@debowakloda.pl  na który można przesyłać stosowne skanowane dokumenty zgłoszeniowe.

Oryginały dokumentów należy przesłać do Urzędu Gminy tradycyjną pocztą na adres:

Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie , 21-211 Dębowa Kłoda 116A .

                                                                                    /-/ Wójt Gminy Dębowa Kłoda

                                                                                                Grażyna Lamczyk

 

“Bitwa Regionów”

Informujemy, iż termin składania zgłoszeń do piątej edycji konkursu kulinarnego “Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich został przedłużony i upływa z dniem 30.04.2020 r.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promocja produktów tradycyjnych i regionalnych z całej Polski, wsparcie lokalnych aktywności na rzecz promocji żywności regionalnej i tradycji kulinarnych, integracja lokalnych stowarzyszeń i społeczności województw oraz zachęcanie konsumentów do spożywania produktów wysokiej jakości oraz do turystyki kulinarnej.

 WÓJT GMINY DĘBOWA KŁODA                   

                                                                               Dębowa Kłoda, 20 marca 2020 r. 

NP.6720.1.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA
z dnia 20 marca 2020 r.

          W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, zawiadamiam, że spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru „Terenów wokół Jeziora Bialskiego” położonego w obrębie wsi Białka, gm. Dębowa Kłoda zaplanowane w dniu 23 marca 2020 r. nie odbędzie się.

          Nowy termin spotkania konsultacyjnego zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie.

                                                                         /-/ Wójt Gminy Dębowa Kłoda

                                                                                mgr Grażyna Lamczyk

WÓJT GMINY DĘBOWA KŁODA                     

                                                                                Dębowa Kłoda, 20 marca 2020 r.

NP.6720.1.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA
z dnia 20 marca 2020 r.
o dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Dębowa Kłoda rozwiązaniami

Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2020 r. , w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116 A, w godzinach od 12.00 do 14.00, odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda rozwiązaniami.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 ( koronawirus), Wójt Gminy  Dębowa Kłoda informuje, że  Urząd w tym czasie udostępniony będzie wyłącznie dla osób bezpośrednio zainteresowanych dyskusją publiczną.

W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem, bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie gminy dyskusja publiczna odbywać się będzie cyklicznie, z udziałem nie więcej niż 20 osób.

                                                                                   /-/  Wójt Gminy Dębowa Kłoda

                                                                                            mgr Grażyna Lamczyk

Komunikat

                                                                               Dębowa Kłoda, 16 marca 2020 r.

Komunikat

Wójta Gminy Dębowa Kłoda

  Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 433) w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 ( koronowirus) Wójt Gminy  Dębowa Kłoda informuje iż od dnia 16 marca 2020 r. zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę klientów Urzędu Gminy  Dębowa Kłoda  z wyłączeniem spraw pilnych.

Budynek  Urzędu Gminy będzie niedostępny dla osób z zewnątrz. 

W sprawach pilnych przybycie do Urzędu Gminy wymaga wcześniejszego uzgodnienia   pracownikiem obsługującym sprawę lub kontakt z sekretariatem tel.  83 355 70 08.

Alternatywnym sposobem komunikowania się z pracownikami Urzędu Gminy jest droga elektroniczna – wiadomość e-mail  sekretariat@debowakloda.pl  lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz telefonicznie albo za pośrednictwem korespondencji pocztowej.

Jednocześnie przypominam, że dane kontaktowe  pracowników Urzędu Gminy Dębowa Kłoda  znajdują się na stronie Internetowej Urzędu Gminy  www.debowakloda.pl  w zakładce – Informacje i kontakty – oraz w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

Ponadto  proszę o stosowanie się do komunikatów zamieszczanych przez Urząd Gminy, Inspekcję Sanitarną,  Ministerstwo Zdrowia i inne uprawnione organy administracji państwowej.

Powyższe decyzje mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronowirusem  oraz bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie gminy.

O wszelkich decyzjach będą Państwo informowani na bieżąco.

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                           /-/ Grażyna Lamczyk