Dzienne archiwum: 12 kwietnia, 2021

Akt wandalizmu

W dniach 9-11 kwietnia br. w miejscowości Dębowa Kłoda, w niedalekim sąsiedztwie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, miał miejsce akt wandalizmu polegający na uszkodzeniu w budynku gosp.-wybicie szyb w hali magazynowej.
W związku z powyższym Wójt Gminy Dębowa Kłoda zwraca się z prośbą o zgłoszenie się osób odpowiedzialnych za wyrządzone szkody do dnia 16 kwietnia 2021 r. w celu polubownego załatwienia sprawy.
W przypadku nie zgłoszenia się sprawcy zdarzenie zostanie skierowane do odpowiednich organów ścigania.
Nadmieniamy, iż teren jest monitorowany i dysponujemy materiałem z nagrania.
 
Wójt Gminy Dębowa Kłoda
 
Grażyna Lamczyk
 

Uchwała antysmogowa

Uchwała przyjęta 19 lutego 2021 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 25 lutego (Dz. Urz. Woj. Lub. 2021.917) zakłada m.in. stopniową wymianę przestarzałych, „trujących” instalacji – w szczególności kotłów – o mocy mniejszej niż 1 MW (docelowo do 1 stycznia 2030 roku). Zawiera też listę zakazanych do stosowania paliw oraz zakazuje użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Więcej informacji nt. uchwały antysmogowej znajduje się na stronie internetowej: https://www.lubelskie.pl/polityka-ekologiczna/ochrona-powietrza/

Informacje o uchwale można uzyskać w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – tel. (81) 44 16 712.

uchwała-antysmogowa

 

 

Projekt online Career Boost

W czerwcu rusza III edycja darmowego projektu online Career Boost. Eksperci UBS wraz z grupą trenerów – wolontariuszy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi, którzy aktualnie poszukują pracy. Poprzez projekt Fundacja chce pomóc osobom, które m.in. straciły pracę przez sytuację wywołaną Covid-19, zmuszone są zmienić pracę, a także dla studentów i osób szukających swojej pierwszej pracy w tych trudnych czasach.
Edycja czerwcowa zostanie zrealizowana w języku polskim.
Proponowane są wa terminy webinarium do wyboru (2 x 4h):

·       7-8 czerwca 2021

·       9-10 czerwca 2021

W godzinach 9:00 – 13:00.

Zaś 15.06 odbędą się symulowane rozmowy rekrutacyjne, w czasie których uczestnicy projektu będą mogli przećwiczyć swoje umiejętności oraz sprawdzić CV pod okiem ekspertów.

Dodatkowo, uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego mentoringu indywidualnego – do 3 spotkań indywidualnych z mentorem.

Rekrutacja potrwa do 31.05.2021r.

Aplikować można poprzez formularz:
https://www.stellavirium.org/aplikuj-do-cb/

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: 509 206 033 lub biuro@stellavirium.org  ,
oraz do odwiedzenia strony Fundacji Stella Virium: https://www.stellavirium.org/career-boost/