Miesięczne archiwum: sierpień 2021

Zapraszamy do studiowania na WSZP!

Dzień dobry

W załączeniu przesyłamy ulotkę informacyjną i informujemy o trwającej rekrutacji na studia licencjackie na kierunku Zarządzanie oraz studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022.

Uprzejmie prosimy w miarę możliwości o umieszczenie informacji na Państwa stronie oraz na tablicach informacyjnych.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat Uczelni.

https://wszp.edu.pl/index.php/pl/

Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do nawiązania współpracy.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy.

Pozdrawiam

 Karolina Kosewska|Biuro Obsługi Studenta|tel. 601 332 277|bos@wszp.edu.pl  

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

  1. Hirszfelda 11|02-776 Warszawa|https://wszp.edu.pl/

Nowy konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 Konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” kierowany jest do firm, które wspierają inicjatywy pracownicze i korzystają z potencjału osób zatrudnionych. Konkurs ma na celu popularyzację w polskich firmach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne. Chcielibyśmy zachęcić przedsiębiorców do podejmowania działań, dzięki którym pracownicy będą mogli zgłaszać pomysły na usprawniana procesów czy też wprowadzanie większych zmian w organizacji. Innowacje pracownicze pozwalają firmie szybciej się rozwijać i osiągać przewagi konkurencyjne, dla pracowników stanowią  impuls i motywację do dalszego rozwoju w firmie.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Polski. Organizowany jest dla 2 typów projektów:

  • aktualnie realizowanych programów rozwoju inicjatyw pracowniczych – przedsięwzięć, które działają od co najmniej 6 miesięcy, posiadają regulamin bądź inny dokument regulujący jego funkcjonowanie.
  • gotowych narzędzi – rozwiązań ICT, które wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te powinny znajdować się w aktualnej ofercie uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat, oferowane są do wdrożenia podmiotom zewnętrznym oraz zostały już wdrożone w co najmniej jednym podmiocie. Uczestnik konkursu powinien dysponować autorskimi prawami majątkowymi do tego rozwiązania.

Najlepsze programy i rozwiązania mogą liczyć na nagrody – łącznie przyznanych może zostać 50 nagród finansowych: 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tysięcy zł., 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tysięcy zł. Dodatkowo laureaci otrzymają wsparcie promocyjne.

Projekty będzie można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września 2021 r.

Więcej informacji o konkursie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/najlepsze-programy-rozwoju-inicjatyw-pracowniczych

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

Konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Poniżej znajdują się skierowane do konsultacji dokumenty, tj. drugi projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 wraz z załącznikami.

Pod poniższym linkiem znajduje się Formularz do zgłaszania propozycji zmianktóry pozwoli na niezwłoczne przekazanie Państwa propozycji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Konsultacje społeczne projektu PS WPR zakończą się 15 września 2021 r.

Obecnie procedowane projekty przepisów UE obligują kraje członkowskie do przekazania krajowych planów strategicznych do Komisji Europejskiej najpóźniej 1 stycznia 2022 roku. 

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

 

 

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, z której należy pobrać Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach jednorodzinnych/wielorodzinnych:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Deklaracje można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego.

Termin składania deklaracji najpóźniej do dnia 30.06.2022r.

W przypadku nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania ciepła.