BIP Dębowa Kłoda?>

WÓJT GMINY DĘBOWA KŁODA                     

                                                                                Dębowa Kłoda, 20 marca 2020 r.

NP.6720.1.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA
z dnia 20 marca 2020 r.
o dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Dębowa Kłoda rozwiązaniami

Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2020 r. , w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116 A, w godzinach od 12.00 do 14.00, odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Kłoda rozwiązaniami.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 ( koronawirus), Wójt Gminy  Dębowa Kłoda informuje, że  Urząd w tym czasie udostępniony będzie wyłącznie dla osób bezpośrednio zainteresowanych dyskusją publiczną.

W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem, bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie gminy dyskusja publiczna odbywać się będzie cyklicznie, z udziałem nie więcej niż 20 osób.

                                                                                   /-/  Wójt Gminy Dębowa Kłoda

                                                                                            mgr Grażyna Lamczyk