BIP Dębowa Kłoda?>

ARiMR zaprasza na szkolenie

Rozwój usług rolniczych, zasady konkurencyjności wyboru wykonawców – ARiMR zaprasza na szkolenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 20 października 2016 r. na szkolenie organizowane przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Lubelskiego OR i BP w Parczewie.

„Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i zasady przyznawania pomocy dla poddziałań 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW na lata 2014 – 2020 typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” oraz Zasady konkurencyjności wyboru wykonawców / dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia PROW na lata 2014-2020

Szkolenie kierowane jest do potencjalnych wnioskodawców, którzy chcą skorzystać z pomocy  w zakresie poddziałań inwestycyjnych PROW 2014-2020.

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. zasady przyznawania pomocy oraz wymagania dotyczące dokumentacji aplikacyjnej, etapów przeprowadzania postępowania ofertowego.

Lokalizacja i godzina szkolenia:

Urząd Miasta i Gminy w Parczewie,o godzinie  10 ,00 .

                                                                      

                                                                                                 Zapraszają Organizatorzy

Pobierz program szkolenia  >>  Program szkolenia z RUR i przetargów