BIP Dębowa Kłoda?>

Osoby zobligowane na dostarczenie zaświadczenia ze szkoły w związku z ubieganiem się o sprzęt komputerowy w ramach programu PPGR proszeni są, aby zweryfikowały czy w zaświadczeniach widnieje informacja o miejscu zamieszkania ucznia. W przypadku braku takiej informacji prosimy o dostarczenie dodatkowo ksero legitymacji szkolnej ucznia.