BIP Dębowa Kłoda?>

Akt wandalizmu

W dniach 9-11 kwietnia br. w miejscowości Dębowa Kłoda, w niedalekim sąsiedztwie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda, miał miejsce akt wandalizmu polegający na uszkodzeniu w budynku gosp.-wybicie szyb w hali magazynowej.
W związku z powyższym Wójt Gminy Dębowa Kłoda zwraca się z prośbą o zgłoszenie się osób odpowiedzialnych za wyrządzone szkody do dnia 16 kwietnia 2021 r. w celu polubownego załatwienia sprawy.
W przypadku nie zgłoszenia się sprawcy zdarzenie zostanie skierowane do odpowiednich organów ścigania.
Nadmieniamy, iż teren jest monitorowany i dysponujemy materiałem z nagrania.
 
Wójt Gminy Dębowa Kłoda
 
Grażyna Lamczyk