Rozpoczynamy Nabór Wniosków O Dofinansowanie Zadań Związanych Z Usuwaniem Wyrobów Zawierających Azbest

Rozpoczynamy Nabór Wniosków O Dofinansowanie Zadań Związanych Z Usuwaniem Wyrobów Zawierających Azbest
14
04
2023

Gmina Dębowa Kłoda zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Programu “„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz. 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” na 2023 r.”, program jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przedsięwzięcia realizowane zgodnie z tym dofinansowaniem obejmują demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Mieszkańców, którzy chcący uzyskać pomoc finansową prosimy o:

  • złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w Urzędzie  Gminy Dębowa Kłoda (wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny na stronie www.debowakloda.pl lub w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Dębowa Kłoda)
  • rzetelnego określenia we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji;
  • zaplanowanie realizacji zadania do 31.10.2023 rok.

Zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu wykonane zostanie przez firmę wskazaną przez Gminę Dębowa Kłoda, wybraną w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent ostateczny na własny koszt dokona zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego (jeżeli dotyczy).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, pokój nr 2 od 17 kwietnia do 21 kwietnia 2023 r.


Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu 83/355-75-78 oraz w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

UWAGA!.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania. Realizacja zadania usuwania azbestu w roku 2023 rozpocznie się wyłącznie po  pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej Gminie Dębowa Kłoda przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.”

 

Ikona docOświadczenie - brak sprzeciwu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [28.50 KB]

Ikona docxOświadczenie demontaż zgodny z przepisami, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.48 KB]

Ikona docxOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [47.10 KB]

Ikona docxWniosek - zgłoszenie lokalizacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [43.55 KB]

Autor: Gmina Dębowa Kłoda
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}