Rozpoczynamy Nabór Wniosków O Dofinansowanie Zadań Związanych Z Usuwaniem Wyrobów Zawierających Azbest

Azbest
14
04
2023

Gmina Dębowa Kłoda zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Programu “„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz. 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” na 2023 r.”, program jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przedsięwzięcia realizowane zgodnie z tym dofinansowaniem obejmują demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Mieszkańców, którzy chcący uzyskać pomoc finansową prosimy o:

  • złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w Urzędzie  Gminy Dębowa Kłoda (wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny na stronie www.debowakloda.pl lub w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Dębowa Kłoda)
  • rzetelnego określenia we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji;
  • zaplanowanie realizacji zadania do 31.10.2023 rok.

Zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu wykonane zostanie przez firmę wskazaną przez Gminę Dębowa Kłoda, wybraną w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent ostateczny na własny koszt dokona zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego (jeżeli dotyczy).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda, pokój nr 2 od 17 kwietnia do 21 kwietnia 2023 r.


Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu 83/355-75-78 oraz w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Dębowa Kłoda.

UWAGA!.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania. Realizacja zadania usuwania azbestu w roku 2023 rozpocznie się wyłącznie po  pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej Gminie Dębowa Kłoda przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.”

 

Ikona docOświadczenie - brak sprzeciwu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [28.50 KB]

Ikona docxOświadczenie demontaż zgodny z przepisami, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.48 KB]

Ikona docxOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [47.10 KB]

Ikona docxWniosek - zgłoszenie lokalizacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [43.55 KB]

Autor: Gmina Dębowa Kłoda
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii