Program „Klub”

Program „Klub”
21
03
2023

Uprzejmie informuję, że, 1 marca br. o godz. 13.45, ruszył nabór wniosków do rządowego programu „Klub". Na. tegoroczną edycję programu Ministerstwo Sportu i Turystyki zarezerwowało rekordową kwotę 75 mln zł, nabór wniosków trwa do 24.04.2023 r. do godziny 23.59.59.

Operatorem Krajowym w/w Programu jest Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, a Operatorem Województwa Lubelskiego jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. Program skierowany jest wyłącznie dla dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia, kluby które chcą skorzystać z dofinansowania muszą spełnić następujące wymogi: ✓ prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie — wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku, ✓ łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2022) nie wyższa niż 200 tys. złotych — należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. (za 2022 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych, Osobami koordynującymi Program „Klub - 2023" w naszym województwie są: 
1. Janusz Wilczek — tel. 668 437 430
2. Jacek Kłos — tel. 504 414 736
3. Sławomir Lenart — tel. 695 735 077 
Więcej informacji dotyczących Programu „Klub — 2023" można uzyskać pod adresem: www.rzadowyproeramklub.21  
Ze sportowym pozdrowieniem Przewodniczący RW Z LZS w Lublinie 
 
Pismo w formie graficznej
Autor: Gmina Dębowa Kłoda
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}