Program „Klub”

Kawałek pisma
21
03
2023

Uprzejmie informuję, że, 1 marca br. o godz. 13.45, ruszył nabór wniosków do rządowego programu „Klub". Na. tegoroczną edycję programu Ministerstwo Sportu i Turystyki zarezerwowało rekordową kwotę 75 mln zł, nabór wniosków trwa do 24.04.2023 r. do godziny 23.59.59.

Operatorem Krajowym w/w Programu jest Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, a Operatorem Województwa Lubelskiego jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. Program skierowany jest wyłącznie dla dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia, kluby które chcą skorzystać z dofinansowania muszą spełnić następujące wymogi: ✓ prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie — wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku, ✓ łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2022) nie wyższa niż 200 tys. złotych — należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. (za 2022 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych, Osobami koordynującymi Program „Klub - 2023" w naszym województwie są: 
1. Janusz Wilczek — tel. 668 437 430
2. Jacek Kłos — tel. 504 414 736
3. Sławomir Lenart — tel. 695 735 077 
Więcej informacji dotyczących Programu „Klub — 2023" można uzyskać pod adresem: www.rzadowyproeramklub.21  
Ze sportowym pozdrowieniem Przewodniczący RW Z LZS w Lublinie 
 
Pismo w formie graficznej
Autor: Gmina Dębowa Kłoda
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii