Zapytanie Ofertowe-,,Zakup, Dostawa I Montaż Sprzętu W Celu Zapewnienia Dostępności Architektonicznej I Informacyjno-Komunikacyjnej Dla Osób O Specjalnych Potrzebach W Gminie Dębowa Kłoda”

Zapytanie Ofertowe-,,Zakup, Dostawa I Montaż Sprzętu W Celu Zapewnienia Dostępności Architektonicznej I Informacyjno-Komunikacyjnej Dla Osób O Specjalnych Potrzebach  W Gminie Dębowa Kłoda”
16
05
2023

W związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn. Dostępność w gminie Dębowa Kłoda w ramach projektu pt. „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Dębowa Kłoda zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą: ,,Zakup, dostawa i montaż sprzętu w celu zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach w gminie Dębowa Kłoda”.

Autor: Piotr Poniewozik
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}