Zapytanie Ofertowe-,,Zakup, Dostawa I Montaż Sprzętu W Celu Zapewnienia Dostępności Architektonicznej I Informacyjno-Komunikacyjnej Dla Osób O Specjalnych Potrzebach W Gminie Dębowa Kłoda”

Herb Gminy na tle osoby z dokumentami
16
05
2023

W związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn. Dostępność w gminie Dębowa Kłoda w ramach projektu pt. „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Dębowa Kłoda zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą: ,,Zakup, dostawa i montaż sprzętu w celu zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach w gminie Dębowa Kłoda”.

Autor: Piotr Poniewozik
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii