Możliwości Rozwoju Polskiego Rolnictwa I Terenów Wiejskich Na Podstawie Efektów Scalania Gruntów Wynikających Z Obiektów Scaleniowych Z Terenu Województwa Lubelskiego, Zrealizowanych W Ramach PROW 2014 – 2020

Osoby przy biurku
05
06
2023

Operacje typu „Scalanie gruntów” realizowane są obecnie w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach przyjętego przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Programu Prac Scaleniowych dla Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.


Zapoznanie z literaturą dotyczącą scaleń możemy zapoznać się z wielowymiarowymi możliwościami jakie dają obecnie scalenia gruntów w Polsce. Znając efekty prac scaleniowych na omawianych obiektach oraz możliwości jakie dają scalenia gruntów dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, dokonano analizy – w jakim stopniu społeczności lokalne wykorzystują możliwości jakie stwarza realizacja operacji typu scalanie gruntów?

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.wbglubelskie.pl

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
Transmisja Sesja Rady Gminy online

Ikona Kamera

Gospodarowanie odpadami
Ikona worek na śmieci
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ikona pomoc prawna
Dokumenty do pobrania
Ikona dokumenty
Odnawialne Źródła Energii

Ikona odnawialne źródła energii