Możliwości Rozwoju Polskiego Rolnictwa I Terenów Wiejskich Na Podstawie Efektów Scalania Gruntów Wynikających Z Obiektów Scaleniowych Z Terenu Województwa Lubelskiego, Zrealizowanych W Ramach PROW 2014 – 2020

Możliwości Rozwoju Polskiego Rolnictwa I Terenów Wiejskich Na Podstawie Efektów Scalania Gruntów Wynikających Z Obiektów Scaleniowych Z Terenu Województwa Lubelskiego, Zrealizowanych W Ramach PROW 2014 – 2020
05
06
2023

Operacje typu „Scalanie gruntów” realizowane są obecnie w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach przyjętego przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Programu Prac Scaleniowych dla Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.


Zapoznanie z literaturą dotyczącą scaleń możemy zapoznać się z wielowymiarowymi możliwościami jakie dają obecnie scalenia gruntów w Polsce. Znając efekty prac scaleniowych na omawianych obiektach oraz możliwości jakie dają scalenia gruntów dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, dokonano analizy – w jakim stopniu społeczności lokalne wykorzystują możliwości jakie stwarza realizacja operacji typu scalanie gruntów?

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.wbglubelskie.pl

 

Autor: Ewa Urban
Powrót
{$static.static_content} {if !empty({$static.files})} {$static.files} {/if}